Karty informacyjne przedmiotów

Rok naboru Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Przedmiot Profil Karta informacyjna
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo i higiena pracy Ogólny Pobierz (178KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Etyka zawodowa Ogólny Pobierz (1MB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do studiowania Ogólny Pobierz (182KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wybrane zagadnienia prawa Ogólny Pobierz (502KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do informatyki Ogólny Pobierz (79KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Ochrona własności intelektualnej Ogólny Pobierz (454KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wychowanie fizyczne Ogólny Pobierz (481KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Historia Polski - wybrane aspekty Ogólny Pobierz (464KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Język obcy Ogólny Pobierz (1MB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Filozofia Ogólny Pobierz (468KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Psychologia Ogólny Pobierz (432KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości Ogólny Pobierz (503KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do metrologii Podstawowy Pobierz (379KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka I Podstawowy Pobierz (235KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Mateamtyka II Podstawowy Pobierz (237KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy grafiki inżynierskiej Podstawowy Pobierz (536KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka dyskretna I Podstawowy Pobierz (242KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Fizyka I Podstawowy Pobierz (378KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Analiza matematyczna Podstawowy Pobierz (223KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka dyskretna II Podstawowy Pobierz (225KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Teria grafów i sieci Podstawowy Pobierz (204KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Rachunek prawdopodobieństwa Podstawowy Pobierz (219KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Fizyka II Podstawowy Pobierz (380KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Statystyka matematyczna Podstawowy Pobierz (215KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Podstawowy Pobierz (207KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy bezpieczeństwa informacji Podstawowy Pobierz (189KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do programowania Kierunkowy Pobierz (202KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy techniki komputerów Kierunkowy Pobierz (187KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy podzespołów komputerów Kierunkowy Pobierz (208KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Architektura i organizacja komputerów Kierunkowy Pobierz (230KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Algorytmy i struktury danych Kierunkowy Pobierz (222KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Teoria informacji i kodowania Kierunkowy Pobierz (207KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie obiektowe Kierunkowy Pobierz (182KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bazy danych Kierunkowy Pobierz (197KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne Kierunkowy Pobierz (305KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie niskopoziomowe i analiza kodu Kierunkowy Pobierz (188KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wybrane elementy kryptologii Kierunkowy Pobierz (194KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Kierunkowy Pobierz (242KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Interfejsy komputerów cyfrowych Kierunkowy Pobierz (210KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Języki i techniki programowania Kierunkowy Pobierz (189KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Inżynieria oprogramowania Kierunkowy Pobierz (223KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Elementy teorii liczb Kierunkowy Pobierz (196KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci komputerowe Kierunkowy Pobierz (235KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zastosowania kryptografii w Internecie Kierunkowy Pobierz (186KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Protokoły kryptgraficzne Kierunkowy Pobierz (183KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Niezawodność systemów komputerowych Kierunkowy Pobierz (191KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy symulacji Kierunkowy Pobierz (188KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Modelowanie i symulacja procesów biznesowych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (175KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody prognozowania Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (190KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody uczenia maszynowego Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (196KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie w językach funkcyjnych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (194KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (224KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody numeryczne Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (206KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Automaty i języki formalne Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (170KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody i systemy wspomagania decyzji Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (198KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody projektowania i wdrażania systemów informatycznych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (218KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody eksploracji danych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (206KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody sztucznej inteligencji Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (195KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Analiza i wizualizacja danych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (211KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (221KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody ilościowe analizy ryzyka Specjalistyczny (Bezpieczeństwo informacyjne) Pobierz (195KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Modelowanie i symulacja procesów biznesowych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (177KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (207KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo sieci komputerowych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (208KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody eksploracji danych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (203KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy projektowania bezpiecznego oprogramowania Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (178KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (225KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Automaty i języki formalne Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (170KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie w językach funkcyjnych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (194KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody i narzędzia generowania kodu wykonywalnego Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (199KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody i systemy wspomagania decyzji Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (198KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody projektowania i wdrażania systemów informatycznych Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (218KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Obliczenia równoległe i rozproszone Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (223KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody sztucznej inteligencji Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (195KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (221KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody ilościowe analizy ryzyka Specjalistyczny (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) Pobierz (195KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (187KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci komputerowe II Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (186KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie JavaEE Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (204KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) HTML i aplikacje webowe Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (211KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (228KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (216KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy bezpieczeństwa sieciowego Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (192KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (196KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (212KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Ataki sieciowe Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (197KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Oprogramowanie niepożądane i inspekcja kodu Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (190KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Eksploracja sieci teleinformatycznych Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (216KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (243KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zabezpieczenia teleinformatyczne Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (187KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy wbudowane Specjalistyczny (Cyberobrona) Pobierz (182KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody statystyczne w kryptologii I Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (185KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wstęp do kryptoanalizy klucza publicznego Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (206KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Krzywe eliptyczne Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (185KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (203KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zastosowania teorii krat w kryptologii Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (199KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Algorytmy blokowe Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (215KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Algorytmy strumieniowe Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (197KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Funkcje boolowskie w kryptologii Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (191KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Narzędzia kryptoanalizy Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (243KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (223KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Jednokierunkowe funkcje skrótu Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (184KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Struktury algebraiczne Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (213KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy zabezpieczeń pomieszczeń Specjalistyczny (Systemy kryptograficzne) Pobierz (193KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium przeddyplomowe Praca dyplomowa (Cyberobrona) Pobierz (189KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Cyberobrona) Pobierz (197KB)
2021/2022 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Systemy kryptograficzne) Pobierz (185KB)