Karty informacyjne przedmiotów

Rok naboru Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Przedmiot Profil Karta informacyjna
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do studiowania Ogólny Pobierz (164KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do informatyki Ogólny Pobierz (206KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka I Podstawowy Pobierz (217KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka II Podstawowy Pobierz (218KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka dyskretna I Podstawowy Pobierz (221KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Analiza matematyczna Podstawowy Pobierz (207KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka dyskretna II Podstawowy Pobierz (210KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Rachunek prawdopodobieństwa Podstawowy Pobierz (192KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Podstawowy Pobierz (193KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy bezpieczeństwa informacji Podstawowy Pobierz (173KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do programowania Kierunkowy Pobierz (182KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy techniki komputerów Kierunkowy Pobierz (172KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy podzespołów komputerów Kierunkowy Pobierz (193KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Algorytmy i struktury danych Kierunkowy Pobierz (206KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Teoria informacji i kodowania Kierunkowy Pobierz (195KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bazy danych Kierunkowy Pobierz (181KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne Kierunkowy Pobierz (289KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie niskopoziomowe i analiza kodu Kierunkowy Pobierz (173KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do automatyki Kierunkowy Pobierz (202KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Inżynieria oprogramowania Kierunkowy Pobierz (209KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy wbudowane Kierunkowy Pobierz (166KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci komputerowe Kierunkowy Pobierz (218KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Grafika komputerowa Kierunkowy Pobierz (214KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Niezawodność systemów komputerowych Kierunkowy Pobierz (175KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Komunikacja człowiek-komputer Kierunkowy Pobierz (201KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Kompresja danych multimedialnych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (202KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Routing w sieciach komputerowych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (184KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) JavaEE Technologies Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (185KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy aplikacji internetowych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (193KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (212KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zabezpieczeń sieci Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (189KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (205KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Telefonia IP Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (183KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (197KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (180KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie mikrokontrolerów Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (160KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy telemetryczne Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (184KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Niskopoziomowe moduły systemowe Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (190KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy MSK Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (228KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Kompresja danych multimedialnych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (202KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Routing w sieciach komputerowych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (184KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) JavaEE Technologies Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (185KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy aplikacji internetowych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (193KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (212KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zabezpieczeń sieci Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (189KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (205KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Telefonia IP Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (183KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (197KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (180KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Widzenie maszynowe Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (185KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy biometrii Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (187KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy ITM Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (184KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Hurtownie danych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (191KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Języki i techniki programowania Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (174KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie wiedzą Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (185KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Kompresja danych multimedialnych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (202KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Routing w sieciach komputerowych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (184KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) JavaEE Technologies Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (185KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy aplikacji internetowych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (193KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (212KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zabezpieczeń sieci Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (189KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (205KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Telefonia IP Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (183KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (197KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (180KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci bezprzewodowe Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (174KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie sieci teleinformatycznych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (180KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy bezpieczeństwa sieciowego Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (176KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (162KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy ST Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (228KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (181KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (181KB)
2021/2022 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (181KB)