Karty informacyjne przedmiotów

Rok naboru Kierunek Forma studiów i poziom kształcenia Przedmiot Profil Karta informacyjna
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo i higiena pracy Ogólny Pobierz (185KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Etyka zawodowa Ogólny Pobierz (968KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do studiowania Ogólny Pobierz (168KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wybrane zagadnienia prawa Ogólny Pobierz (502KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do informatyki Ogólny Pobierz (206KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Ochrona własności intelektualnych Ogólny Pobierz (454KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wychowanie fizyczne Ogólny Pobierz (442KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Historia Polski - wybrane aspekty Ogólny Pobierz (463KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości Ogólny Pobierz (468KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Język obcy Ogólny Pobierz (587KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Filozofia Ogólny Pobierz (372KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Psychologia Ogólny Pobierz (360KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do metrologii Podstawowy Pobierz (369KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka I Podstawowy Pobierz (220KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka II Podstawowy Pobierz (220KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy grafiki inżynierskiej Podstawowy Pobierz (536KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka dyskretna I Podstawowy Pobierz (221KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Fizyka I Podstawowy Pobierz (385KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Analiza matematyczna Podstawowy Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Matematyka dyskretna II Podstawowy Pobierz (210KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Teoria grafów i sieci Podstawowy Pobierz (188KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Rachunek prawdopodobieństwa Podstawowy Pobierz (191KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Teoretyczne podstawy informatyki Podstawowy Pobierz (178KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Fizyka II Podstawowy Pobierz (381KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Statystyka matematyczna Podstawowy Pobierz (196KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wstęp do kryptologii Podstawowy Pobierz (173KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy optymalizacji Podstawowy Pobierz (185KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Modelowanie matematyczne Podstawowy Pobierz (209KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Podstawowy Pobierz (192KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy bezpieczeństwa informacji Podstawowy Pobierz (173KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do programowania Kierunkowy Pobierz (182KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy techniki komputerów Kierunkowy Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy podzespołów komputerów Kierunkowy Pobierz (193KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Architektura i organizacja komputerów Kierunkowy Pobierz (214KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Algorytmy i struktury danych Kierunkowy Pobierz (206KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie obiektowe Kierunkowy Pobierz (167KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bazy danych Kierunkowy Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne Kierunkowy Pobierz (289KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy wbudowane Kierunkowy Pobierz (175KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Teoria informacji i kodowania Kierunkowy Pobierz (194KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie niskopoziomowe i analiza kodu Kierunkowy Pobierz (172KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do automatyki Kierunkowy Pobierz (202KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sztuczna inteligencja Kierunkowy Pobierz (179KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Interfejsy komputerów Kierunkowy Pobierz (194KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Inżynieria oprogramowania Kierunkowy Pobierz (207KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci komputerowe Kierunkowy Pobierz (218KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie współbieżne Kierunkowy Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Grafika komputerowa Kierunkowy Pobierz (214KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Niezawodność systemów komputerowych Kierunkowy Pobierz (175KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy symulacji Kierunkowy Pobierz (172KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Komunikacja człowiek-komputer Kierunkowy Pobierz (199KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Routing w sieciach komputerowych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) JavaEE Technologies Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (185KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy aplikacji internetowych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (192KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (212KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zabezpieczeń sieci Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (189KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie mikrokontrolerów Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (168KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Kompresja danych multimedialnych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy dialogowe Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (180KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Telefonia IP Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (183KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (197KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (179KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy telemetryczne Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie systemów mobilnych Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (186KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Niskopoziomowe moduły systemowe Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (190KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy MSK Specjalistyczny (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (228KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Routing w sieciach komputerowych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) JavaEE Technologies Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (185KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy aplikacji internetowych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (192KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (212KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zabezpieczeń sieci Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (189KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Widzenie maszynowe Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (185KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Kompresja danych multimedialnych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy dialogowe Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (180KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Telefonia IP Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (183KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (197KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (179KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie internetowe Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy biometrii Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (187KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technika systemów multimedialnych Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy ITM Specjalistyczny (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody eksploracji danych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Wprowadzenie do inżynierii systemów Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (194KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Hurtownie danych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (194KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody prognozowania Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (174KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Modelowanie i implementacja procesów biznesowych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (179KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Programowanie w językach funkcyjnych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (178KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy pracy grupowej Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (201KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (192KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci neuronowe Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (167KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Języki i techniki programowania Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (174KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (204KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Analiza i wizualizacja danych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (196KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Badania operacyjne Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (175KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bazy danych NoSQL Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody ilościowe analizy ryzyka Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (179KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Metody uczenia maszynowego Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (183KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Obliczenia równoległe i rozproszone Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (201KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (159KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy webowe Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (189KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (211KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Big data Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (173KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (168KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Rozproszone przetwarzanie danych w bazach danych Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (178KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie wiedzą Specjalistyczny (Inżynieria systemów) Pobierz (172KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Routing w sieciach komputerowych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) JavaEE Technologies Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy aplikacji internetowych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (192KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy operacyjne UNIX Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (212KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy zabezpieczeń sieci Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (189KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Sieci bezprzewodowe Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (174KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Kompresja danych multimedialnych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy dialogowe Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (180KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie projektowania systemów teleinformatycznych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (205KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Telefonia IP Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (184KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Zarządzanie środowiskiem Windows Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (197KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Podstawy przetwarzania rozproszonego Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (179KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Technologie sieci teleinformatycznych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (180KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Systemy bezpieczeństwa sieciowego Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (176KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Bezpieczeństwo aplikacji internetowych Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (162KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Projekt zespołowy ST Specjalistyczny (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (228KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium przeddyplomowe Praca dyplomowa (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (174KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Informatyczne systemy zarzadzania w medycynie) Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium przeddyplomowe Praca dyplomowa (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (174KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Informatyczne wspomaganie zarządzania) Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium przeddyplomowe Praca dyplomowa (Inżynieria systemów) Pobierz (173KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Inżynieria systemów) Pobierz (168KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium przeddyplomowe Praca dyplomowa (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (174KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa (Sieci teleinformatyczne) Pobierz (181KB)
2022/2023 Informatyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (7 sem.) Praktyka zawodowa Praktyki Pobierz (118KB)