Praca Dziekanatu

Dziekanat jest etatową jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki powołaną do planowania, organizowania i kontroli działalności dydaktyczno-naukowej realizującą zadania wynikające ze Statutu WAT, planów i programów studiów, Regulaminu studiów w WAT, aktów prawnych o szkolnictwie wyższym i wyższym szkolnictwie wojskowym oraz zarządzeń przełożonych w zakresie obowiązujących postanowień kompetencyjnych.

e-mail dziekanat.wcy(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 71 50

tel.  +48 261 83 70 65

fax. +48 261 83 72 62

punkt obsługi studenta - pok. 276

Studenci są obsługiwani w "Punkcie obsługi studenta" w pokoju 276 (II piętro, budynek 100/sztab)

W okresie od 12.07.2021 r. do 11.09.2021 r. dziekanat będzie czynny dla studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach 7:45-10:00 oraz 13:00-15:20. Ponadto dziekanat będzie czynny dla studentów studiów niestacjonarnych w sobotę 18 września 2021 r. w godzinach 7:30-15:30.

Wnioski należy kierować na adres: dziekanat.wcy@wat.edu.pl lub wrzucić do skrzyneczki na przeciwko dziekanatu.

Dzień tygodniaGodziny obsługi studentów
Poniedziałek, Wtorek 7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Środapraca własna
dziekanatu
Czwartek 7:45-10:00 
 13:00-18:00 
Piątek 7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Sobotazgodnie z terminami zjazdów
 7:30-15:30 
w tym praca własna
 11:00-11:30 

UWAGA: Dziekanat nie rozpatruje podań złożonych drogą elektroniczną

 

Studia doktoranckie - pok. 272

e-mail piotr.rusin(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 87 13

 

tel.  +48 261 83 73 51

 

Planowanie zajęć - pok. 275

e-mail boguslaw.plata(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 87 16

e-mail michal.szymerski(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 87 87

 

Obsługa finansowa - pok. 258

e-mail finanse.wcy(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 87 11

 

Rekrutacja WAT

e-mail rekrutacja(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 79 38

tel.  +48 261 83 79 39

fax.  +48 261 83 79 38

fax.  +48 261 83 91 59