Praca Dziekanatu

e-mail dziekanat.wcy(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 71 50

tel.  +48 261 83 70 65

fax. +48 261 83 72 62

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Obsługa studentów w „Punkcie obsługi studenta” - pok. 276/100

Dzień tygodnia Godziny obsługi studentów
Poniedziałek, Wtorek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Środa praca własna
dziekanatu
Czwartek  7:45-10:00 
 13:00-18:00 
Piątek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Sobota zgodnie z terminami zjazdów
 7:30-15:30 
w tym praca własna
 11:00-11:30 

Z dniem 1 października 2022 roku wszystkie pisma kierowane do Rektora i Dziekana należy składać w punkcie obsługi studenta, wrzucić do skrzyneczki na korytarzu lub wysłać pocztą tradycyjną. Wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

mgr inż. Adam KUTYŁA
Kierownik Dziekanatu
tel. +48 261 838 710
e-mail: adam.kutyla@wat.edu.pl
pok. 270/bud 100

Zespół obsługi studiów wyższych - realizowanie zadań dotyczących ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Dorota PYZA
kierownik zespołu
e-mail: dorota.pyza@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

mgr Marta DELURA
e-mail: marta.delura@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

mgr Janina LACH
e-mail: janina.lach@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

Maria PIETRULIŃSKA
e-mail: maria.pietrulinska@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

Ewa SKOWROŃSKA
e-mail: ewa.skowronska@wat.edu.pl
pok. 272/bud 100

Zespół planowania i sprawozdawczości – realizowanie zadań związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych oraz sprawozdawczością procesu dydaktycznego

mgr Piotr RUSIN
kierownik zespołu
sporządzanie analizy obciążenia dydaktycznego osób i ewidencji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne
tel. +48 261 838 713
e-mail: piotr.rusin@wat.edu.pl
pok. 272/bud 100

mgr inż. Bogusław PLATA
planowanie zajęć dydaktycznych
tel. +48 261 838 716
e-mail: boguslaw.plata@wat.edu.pl
pok. 275/bud 100


Michał SZYMERSKI

planowanie zajęć dydaktycznych
tel. +48 261 838 787
e-mail: michal.szymerski@wat.edu.pl
pok. 275/bud. 100

Studia doktoranckie

mgr Piotr RUSIN
tel. +48 261 838 713
e-mail: piotr.rusin@wat.edu.pl
pok. 272/bud 100