Wnioski i wzory pism

Szanowny Studencie,
wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Wszystkie pisma kierowane do Dziekana, Rektora należy: składać osobiście w punkcie obsługi studenta, wrzucić do skrzyneczki na korytarzu lub wysłać pocztą.

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Podróże krajowe
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek o sfinansowanie udziału w krajowej konferencji naukowej Pobierz (33.5 KB)
Wniosek o skierowanie w podróż służbową na terenie kraju Pobierz (43 KB)
Wzory pism
Nazwa pliku Pobieranie
Oświadczenie o zmianie danych osobowych Pobierz (27.5 KB)
Wiosek złożenie pracy dyplomowej - skrócenie urlopu Pobierz (28 KB)
Wniosek - zmiana tematu pracy dyplomowej Pobierz (28.5 KB)
Wniosek do Rektora Pobierz (29 KB)
Wniosek o dokonanie opłaty czesnego w ratach Pobierz (26 KB)
Wniosek o realizowanie zajęć z WF w innej formie Pobierz (30 KB)
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie zaliczeniu Pobierz (27 KB)
Wniosek o zmianę terminu zajęć Pobierz (48 KB)
Wniosek uniwersalny Pobierz (22.5 KB)