Wnioski i wzory pism

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Oświadczenia
Nazwa pliku Pobieranie
Oświadczenie o zmianie danych osobowych Pobierz (28 KB)
Oświadczenie studenta o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Pobierz (31.77 KB)
Wnioski do Dziekana
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek ogólny do Dziekana Pobierz (33.5 KB)
Wniosek o dokonanie opłaty czesnego w ratach Pobierz (31 KB)
Wniosek o dokonanie opłaty za powtarzanie przedmiotów w ratach Pobierz (13.77 KB)
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym Pobierz (35.15 KB)
Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej Pobierz (29 KB)
Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej oraz promotora Pobierz (34.5 KB)
Wniosek o przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym Pobierz (31 KB)
Wniosek o realizowanie zajęć z WF w innej formie Pobierz (35 KB)
Wniosek o rejestrację po zakończeniu urlopu Pobierz (36 KB)
Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr Pobierz (57 KB)
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie (zaliczeniu) Pobierz (27.5 KB)
Wniosek o zmianę formy studiów Pobierz (32 KB)
Wnioski do Rektora
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek ogólny do Rektora Pobierz (33 KB)
Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy Pobierz (34.5 KB)
Wniosek do Rektora o powtarzanie semestru (roku studiów) Pobierz (27 KB)
Wniosek o powtarzanie zajeć Pobierz (42 KB)
Wniosek o rezygnację ze studiów Pobierz (16.06 KB)
Wniosek o wznowienie studiów Pobierz (37.5 KB)
Wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego Pobierz (39 KB)
Wniosek o uznanie efektów uczenia się (w przypadku powtarzania semestru, roku studiów) Pobierz (99 KB)
Wniosek o uznanie efektów uczenia się (w przypadku wzowienia studiów, przeniesienia) Pobierz (113.5 KB)
Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i suplementu Pobierz (29.5 KB)
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym Pobierz (30 KB)