Wnioski i wzory pism

Szanowny Studencie,
w związku z minimalizacją ryzyka zarażenia się SARS-CoV 2:
zaleca się składać wnioski, pisma kierowane do Dziekana, Rektora drogą elektroniczną, wrzucić do skrzyneczki na korytarzu lub wysłać pocztą.

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Podróże krajowe
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek o sfinansowanie udziału w krajowej konferencji naukowej Pobierz (33.5 KB)
Wniosek o skierowanie w podróż służbową na terenie kraju Pobierz (34 KB)
Wzory pism
Nazwa pliku Pobieranie
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej Pobierz (29 KB)
Oświadczenie o zmianie danych osobowych Pobierz (28 KB)
Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Pobierz (31.76 KB)
Wniosek do Dziekana Pobierz (29.5 KB)
Wniosek do Rektora Pobierz (33 KB)
Wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy Pobierz (34.5 KB)
Wniosek do Rektora o powtarzanie semestru roku studiów Pobierz (28 KB)
Wniosek o dokonanie opłaty czesnego w ratach Pobierz (27 KB)
Wniosek o powtarzanie przedmiotów w ratach Pobierz (13.63 KB)
Wniosek o powtarzanie zajęć (przedmiotów) Pobierz (58.5 KB)
Wniosek o powtórne złożenie pracy dyplomowej Pobierz (30.5 KB)
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Pobierz (35.11 KB)
Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej Pobierz (29 KB)
Wniosek o realizowanie pracy dyplomowej w innym instytucie Pobierz (30 KB)
Wniosek o realizowanie zajęć z WF w innej formie Pobierz (31 KB)
Wniosek o rejestrację po zakończeniu urlopu Pobierz (31 KB)
Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr Pobierz (57 KB)
Wniosek o rezygnację ze studiów Pobierz (15.42 KB)
Wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego Pobierz (35 KB)
Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie zaliczeniu Pobierz (27.5 KB)
Wniosek o uznanie efektów uczenia się (w przypadku powtarzania semestru, roku studiów) Pobierz (99 KB)
Wniosek o uznanie efektów uczenia się (w przypadku wzowienia studiów, przeniesienia) Pobierz (114.5 KB)
Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym Pobierz (33 KB)
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym Pobierz (34 KB)
Wniosek o wznowienie studiów Pobierz (37.5 KB)
Wniosek o zmianę formy studiów Pobierz (32 KB)
Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej oraz promotora Pobierz (35.5 KB)
Wniosek o zmianę terminu zajęć Pobierz (48 KB)