Zasady komunikacji z uczelnią oraz system USOS

Najważniejsze informacje o zasadach komunikacji z uczelnią, przydatnych linkach oraz Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów można znaleźć w prezentacji poniżej przygotowanej głównie z myślą o studentach I roku, aby ułatwić funkcjonowanie na naszym wydziale oraz uczelni.


Pobierz prezentację dot. zasad komunikacji z uczelnią oraz systemu USOS