Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CIS) zostało powołane w dniu 1.01.2017 r. Jest wydziałową jednostką organizacyjną - bezpośrednio podległą Prodziekanowi ds. kształcenia i rozwoju - właściwą w zakresie świadczenia usług informatycznych wspierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze. Centrum kieruje kierownik CIS.


Kierownik
dr inż. Stefan Rozmus
e-mail:  stefan.rozmus(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 608 533 058


Zespół CIS
tel.:  +48 261 83 87 07

Do zakresu zadań Centrum należy:

  1. zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych w laboratoriach i salach wykładowych bud. 65;
  2. zabezpieczenie infrastruktury sieciowej niezbędnej do zapewnienia dostępu do zasobów teleinformatycznych Centrum z laboratoriów Wydziału rozlokowanych w bud. 100;
  3. świadczenie usług informatycznych wspierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich;
  4. utrzymanie platformy e-Learning na bazie oprogramowania dostarczonego do Centrum;
  5. świadczenie usług helpdesk w zakresie świadczonych usług informatycznych;
  6. pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków dotyczących usług informatycznych;
  7. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej Centrum.
Dokumenty do pobrania
Nazwa pliku Pobieranie
Tymczasowa instrukcja obsługi wniosku o utworzenie usługi Pobierz (625.92 KB)
Szablon wniosku o świadczenie usługi Pobierz (168.5 KB)
Szablon wniosku o utworzenie usługi Pobierz (147.14 KB)
Szablon wniosku o zakończenie świadczenia usługi Pobierz (161.5 KB)
Szablon wniosku o wycofanie usługi Pobierz (162 KB)
Szablon wniosku o zmianę w usłudze Pobierz (163 KB)
Katalog usług
Nazwa pliku Pobieranie
UCIS-01 Platforma IT Pobierz (106.83 KB)
UCIS-02 Infrastruktura IT Pobierz (106.43 KB)
UCIS-03 platforma eLearningowa SAP Pobierz (109.03 KB)
UCIS-04 CIS-HelpDesk​ Pobierz (106.47 KB)

Wykaz posiadanego sprzętu IT i oprogramowania/licencji