Ważne terminy

Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Składanie wniosków o wypłaty za godziny ponadwymiarowe   5   5   5            
Składanie wniosków o prawa autorskie                     15  
Składanie oświadczeń o prawa autorskie                       31
Wnioski o umowy dla nauczycieli zewnętrznych   20             30      
Korekty praw autorskich     20     20     20      
Wnioski o nadanie odznaczeń   20                    
Wnioski o nadanie orderów 20