Instytuty

Dyrektor instytutu:
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
Opis:

Instytut ma wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem. Większość nauczycieli akademickich ma co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Pracownicy Instytutu są lub byli także pracownikami instytucji publicznych i firm prywatnych na stanowiskach związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych jako specjaliści, dyrektorzy departamentów a także na szczeblu rządowym. Pracownicy Instytuty są autorami wielu monografii z dziedziny informatyki.
Kształcenie prowadzone jest w formie studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych na dwóch kierunkach: systemy informatyczne i informatyczne systemy zarządzania. Instytut posiada specjalizowane sale laboratoryjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Dyrektor instytutu:
dr inż. Tomasz Malinowski
Opis:

Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa jest jednym z trzech instytutów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 01.10.2019 roku, wcześniej Instytut Teleinformatyki i Automatyki (od 2003 do 2019). W latach 1994 - 2003 działał jako Instytut Automatyki i Robotyki, który powstał z połączenia katedr: Budowy i Eksploatacji Systemów Komputerowych oraz Cybernetyki Technicznej. Historia tych katedr sięga 1968 roku.

Dyrektor instytutu:
dr hab. Marek Kojdecki
Opis: