Instytuty

Dyrektor instytutu:
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata
Opis:

Instytut ma wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem. Większość nauczycieli akademickich ma co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Pracownicy Instytutu są lub byli także pracownikami instytucji publicznych i firm prywatnych na stanowiskach związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych jako specjaliści, dyrektorzy departamentów a także na szczeblu rządowym. Pracownicy Instytuty są autorami wielu monografii z dziedziny informatyki.
Kształcenie prowadzone jest w formie studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych na dwóch kierunkach: systemy informatyczne i informatyczne systemy zarządzania. Instytut posiada specjalizowane sale laboratoryjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Dyrektor instytutu:
dr inż. Janusz Furtak
Dyrektor instytutu:
dr hab. Marek Kojdecki