Dane kontaktowe

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Cybernetyki

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

NIP: 527-020-63-00
REGON: 012122900

 

DZIEKANAT - struktura organizacyjna i dane kontaktowe

 

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Adam KUTYŁA
tel. +48 261 838 710
e-mail: adam.kutyla@wat.edu.pl
pok. 270/bud 100

 

Zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny

e-mail dziekanat.wcy(at)wat.edu.pl

Z dniem 1 października 2022 roku wszystkie pisma kierowane do Rektora i Dziekana należy składać w punkcie obsługi studenta, wrzucić do skrzyneczki na korytarzu lub wysłać pocztą tradycyjną. Wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

tel.  +48 261 83 71 50

tel.  +48 261 83 70 65

fax. +48 261 83 72 62

 

GODZINY PRACY DZIEKANATU

Studenci są obsługiwani w "Punkcie obsługi studenta" w pokoju 276 (II piętro, budynek 100/sztab)

Dzień tygodnia Godziny obsługi studentów
Poniedziałek, Wtorek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Środa dziekanat nieczynny
Czwartek  7:45-10:00 
 13:00-18:00 
Piątek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Sobota zgodnie z terminami zjazdów
 7:30-15:30 
dziekanat nieczynny
 11:00-11:30 

 

Zespół obsługi studiów wyższych - realizowanie zadań dotyczących ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr Dorota PYZA
kierownik zespołu
e-mail: dorota.pyza@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

mgr Marta DELURA
e-mail: marta.delura@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

mgr Janina LACH
e-mail: janina.lach@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

Maria PIETRULIŃSKA
e-mail: maria.pietrulinska@wat.edu.pl
pok. 274/bud 100

 

Zespół planowania i sprawozdawczości – realizowanie zadań związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych oraz sprawozdawczością procesu dydaktycznego

mgr Piotr RUSIN
sporządzanie analizy obciążenia dydaktycznego osób i ewidencji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne
tel. +48 261 838 713
e-mail: piotr.rusin@wat.edu.pl
pok. 272/bud 100

mgr inż. Bogusław PLATA
planowanie zajęć dydaktycznych
tel. +48 261 838 716
e-mail: boguslaw.plata@wat.edu.pl
pok. 275/bud 100


Michał SZYMERSKI

planowanie zajęć dydaktycznych
tel. +48 261 838 787
e-mail: michal.szymerski@wat.edu.pl
pok. 275/bud. 100

 

Studia doktoranckie

mgr Piotr RUSIN
tel. +48 261 838 713
e-mail: piotr.rusin@wat.edu.pl
pok. 272/bud 100

 

Studia podyplomowe, kursy dokształcające

mgr inż. Marta ZAJKOWSKA
tel. +48 261 838 783
e-mail: marta.zajkowska@wat.edu.pl
pok. 268/bud 100

 

POZOSTAŁE SPRAWY - dane kontaktowe

 

Obsługa finansowa studentów

Bożena JUREK
e-mail bozena.jurek(at)wat.edu.pl
tel.  +48 261 83 87 11
fax  +48 261 83 77 08
pok. 264/bud. 100

 

Obsługa kadrowa

Bożena JUREK
e-mail bozena.jurek(at)wat.edu.pl
tel.  +48 261 83 87 11
pok. 264/bud. 100
 

Kontakt dla osób z niepełnosprawnościami

tel.  +48 261 838 785

 

Sekretariat dziekana:

e-mail sekretariat.wcy(at)wat.edu.pl
tel.  +48 261 83 87 98
tel.  +48 261 83 94 59
fax.  +48 261 83 75 39
pok. 271/bud. 100

 

Administrator strony internetowej

e-mail webmaster.wcy(at)wat.edu.pl
tel.  +48 261 83 87 18
pok. 234/bud. 100

 

Rekrutacja WAT

e-mail rekrutacja(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 79 38

tel.  +48 261 83 79 39

fax.  +48 261 83 79 38

fax.  +48 261 83 91 59