Laboratorium Technologii Chmurowych

Laboratorium Technologii Chmurowych zostało powołane w dniu 1.01.2017 r. jako Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CIS), a z dniem 2.05.2022r. przekształcone w obecne Laboratorium.
Jest wydziałową jednostką organizacyjną - bezpośrednio podległą Prodziekanowi ds. kształcenia i rozwoju - właściwą w zakresie świadczenia usług informatycznych wspierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze.


Kierownik
dr inż. Stefan Rozmus, prof. WAT
e-mail:  stefan.rozmus(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 608 533 058


Zespół:
tel.:  +48 261 83 87 07

Do zakresu zadań Laboratorium należy:

  1. zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych w laboratoriach i salach wykładowych bud. 65;
  2. zabezpieczenie infrastruktury sieciowej niezbędnej do zapewnienia dostępu do zasobów teleinformatycznych Laboratorium z laboratoriów Wydziału rozlokowanych w bud. 100;
  3. świadczenie usług informatycznych wspierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich;
  4. świadczenie usług helpdesk w zakresie świadczonych usług informatycznych;
  5. pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków dotyczących usług informatycznych;
  6. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej Laboratorium.
Dokumenty do pobrania
Nazwa pliku Pobieranie
Instrukcja obsługi wniosku o utworzenie usługi Pobierz (453.88 KB)
Wniosek o świadczenie usługi Pobierz (170 KB)
Wniosek o utworzenie usługi Pobierz (145.29 KB)
Wniosek o zakończenie świadczenia usługi Pobierz (162 KB)
Wniosek o wycofanie usługi Pobierz (163 KB)
Wniosek o zmianę w usłudze Pobierz (163.5 KB)
Katalog usług
Nazwa pliku Pobieranie
UCIS-01 Platforma IT Pobierz (133.34 KB)
UCIS-02 Infrastruktura IT Pobierz (132.44 KB)

Wykaz posiadanego sprzętu IT i oprogramowania/licencji