Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

 

Przewodniczący Rady
   dr inż. Dariusz Pierzchała - Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

Z-ca przewodniczącego:
   dr Joanna Piasecka - Prodziekan ds. studenckich

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Andrzej CHOJNACKI, prof. WAT - Kierownik Studiów Doktoranckich
 2. dr inż. Romuald HOFFMANN - Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 3. mgr Janina LACH - Wydziałowy koordynator ds. programów ERASMUS+, MOSTECH
 4. płk dr inż. Rafał KASPRZYK - kierownik zakładu, pełniący obowiązki zastępcy dziekana WCY ds. wojskowych
 5. dr inż. Robert WASZKOWSKI - zastępca dyrektora ISI ds. kształcenia
 6. dr inż. Leszek GRAD, prof. WAT - zastępca dyrektora ITC ds. kształcenia
 7. dr Piotr KACPRZYK - zastępca dyrektora IMK ds. kształcenia
 8. dr inż. Wojciech KULAS, prof. WAT - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ISI
 9. dr inż. Jan CHUDZIKIEWICZ - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ITC
 10. dr hab. inż. Antoni DONIGIEWICZ, prof. WAT - przedstawiciel nauczycieli akademickich z ITC
 11. dr inż. Piotr BORA - przedstawiciel nauczycieli akademickich z IMK
 12. dr Lucjan KOWALSKI, prof. WAT - przedstawiciel nauczycieli akademickich z IMK
 13. mgr inż. Tomasz GUTOWSKI - przedstawiciel doktorantów
 14. st. kpr. pchor. Adrian MALIK - przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów
 15. mgr inż. Adam KUTYŁA - Kierownik Dziekanatu

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ