Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Zadania Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki

 1. Opiniowanie programów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych i kursach prowadzonych przez Wydział Cybernetyki, w tym zakładanych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji oraz planów studiów;
 2. Opiniowanie efektów i treści kształcenia w ramach kierunkowych i specjalistycznych modułów kształcenia, w tym praktyk zawodowych;
 3. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących poprawie jakości kształcenia prowadzonego w Wydziale Cybernetyki;
 4. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących zwiększeniu „praktyczności” kształcenia prowadzonego w Wydziale Cybernetyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu ściślejsze związanie procesu kształcenia z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców;
 5. Wypracowanie form i metod współudziału pracodawców w prowadzonym przez WAT monitorowaniu karier absolwentów Wydziału Cybernetyki na rynku pracy;
 6. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących wyróżnianiu najlepszych studentów i absolwentów Wydziału Cybernetyki;
 7. Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących zapoznaniu studentów końcowych lat studiów i absolwentów z realiami, możliwościami i oczekiwaniami rynku pracy.

 

SKŁAD Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2016-2020

 • Przewodniczący Rady - dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT - dziekan Wydziału Cybernetyki.
 • Zastępca przewodniczącego - dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT.
 • Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału Cybernetyki:
 1. Andrzej Wasilewski - dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;
 2. Agnieszka Boboli - koordynator projektu w Rządowym Centrum Legislacyjnym;
 3. Anatol Wojtan - Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
 4. Andrzej Bendig-Wielowiejski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unizeto S.A.;
 5. Andrzej Wach - prezes zarządu Bonair S.A.;
 6. Borys Stokalski - prezes zarządu Infovide-Matrix;
 7. Dariusz Śpiewak - radca ministra w Ministerstwie Finansów;
 8. Jacek Jarząbek - zastępca Głównego Geodety Kraju;
 9. Jarosław Deminet - dyrektor Departamentu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Rządowego Centrum Legislacyjnego;
 10. Krzysztof Celmer - prokurent w spółce NETAPP POLAND Sp. z o.o.;
 11. Krzysztof Groyecki - dyrektor zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland;
 12. Małgorzata Ślepowrońska - dyrektor zarządzający w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym;
 13. Romuald Hoffmann - szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;
 14. Romuald Weydmann - dyrektor Milstar sp. z o.o.;
 15. Tadeusz Bondarowicz - prezes zarządu FILBICO Sp. z o.o.;
 16. Tadeusz Kurek - prezes NTT System S.A.;
 17. Włodzimierz Marciński - lider cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
 18. Ewa Gawor - dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;
 19. Zbigniew Leszczyński - komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
 20. MON;
 21. Marcin Staniewski - prezes zarządu MAXTO sp. z o.o. S.K.A.;
 22. Artur Wiza - dyrektor zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej Asseco Poland;
 23. Sławomir Chabros - prezes zarządu BizTech Konsulting;
 24. Marcin Cabak - dyrektor Biura Teleinformatyki Centralnego Biuro Antykorupcyjnego;
 25. Maciej Kaczkowski - prezes zarządu Enamor International Sp. z o.o.;
 26. Rafał Margyś - pełnomocnik zarządu Exatel S.A.;
 27. Konrad Cuch - członek zarządu w Głównym Urzędzie Statystycznym;
 28. Krzysztof Durczak - dyrektor IBM Polska;
 29. Piotr Grączewski - dyrektor Infovide-Matrix;
 30. Zbigniew Zieliński - członek zarządu ITC S.A.;
 31. Sebastian Christow - dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
 32. Dominik Składanowski - dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 33. Jarosław Kowalik - naczelnik wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
 34. Jerzy Karbowski - dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości;
 35. Zbigniew Mularzuk - prezes zarządu NANOCARBON Sp. z o.o.;
 36. Dorota Jaksa-Pliszka - kierownik projektu w Orange Polska;
 37. Roman Smółka - dyrektor ds. Geoinformacji Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB;
 38. Leszek Rożdżeński - prezes zarządu PGE Systemy S.A.;
 39. Marek Lipniowiecki - dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.;
 40. Łukasz Ślęzak - dyrektor PwC Polska;
 41. Alicja Wiecka - dyrektor zarządzająca SAS Institute Sp. z o.o.;
 42. Bogdan Zborowski - wiceprezes zarządu Sygnity S.A.;
 43. Sebastian Jakubiak - dyrektor zarządzający Sygnity S.A.;
 44. Andrzej Ruciński - członek zarządu Unizeto S.A.;
 45. Radosław Stępień - członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 46. Janusz Szlęzak - dyrektor Biura IT Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
 • Przedstawiciele Wydziału Cybernetyki:
 1. dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT - prodziekan ds. naukowych;
 2. dr inż. Henryk Popiel - prodziekan ds. kształcenia;
 3. dr inż. Maciej Kiedrowicz - prodziekan ds. rozwoju i współpracy;
 4. ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski - zastępca dziekana;
 5. mgr Eugeniusz Chrobak - kierownik administracyjny;
 6. mgr Adam Kutyła - kierownik dziekanatu;
 7. prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski - dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania;
 8. dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych;
 9. dr inż. Janusz Furtak - dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki;
 10. dr hab. inż. Marek Kojdecki, prof. WAT - dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii.