Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

 

Przewodniczący Rady 
   dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego: 
   dr hab. inż. Janusz FURTAK, prof. WAT

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
 2. dr hab. inż. Maciej KIEDROWICZ
 3. dr hab. Piotr KOSIUCZENKO, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Jarosław MICHALAK
 6. dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT
 8. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 9. dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
 10. płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT
 11. prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
 12. dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT
 13. dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT
 14. dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ