Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

 

Przewodniczący Rady 
   dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego: 
   płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
 2. dr hab. Piotr KOSIUCZENKO, prof. WAT
 3. dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
 4. płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
 8. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
 9. prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
 10. dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT
 11. dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ