Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

 

Przewodniczący Rady 
   dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT

Z-ca przewodniczącego: 
   płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
 2. dr hab. inż. Maciej KIEDROWICZ
 3. dr hab. Piotr KOSIUCZENKO, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
 5. płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
 8. dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
 9. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK
 11. dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, prof. WAT
 12. dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT

Sekretarz Rady

     mgr Iwona LEŚKIEWICZ

Air Jordan