Obrony doktorskie

 

05.01.2023 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Władysława Józefa DUDZICA

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zawiadamiają, że w dniu 06.02.2023r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Władysława Józefa DUDZICA.

24.10.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi DZIĘGIELEWSKIEJ

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamia, że w dniu 07.11.2022 r. o godz. 13:15 w trybie stacjonarnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi DZIĘGIELEWSKIEJ.

02.12.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława WILKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 6.12.2021 r. o godz. 12:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława WILKA.
 

18.11.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura JANOSKI

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 19.11.2021 r. o godz. 12:30 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura JANOSKI
 

28.10.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MAZURKIEWICZA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 30.11.2021 r. o godz. 10:30 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MAZURKIEWICZA.

28.10.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Mirosława BECHTY

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 26.11.2021 r. o godz. 13:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Mirosława BECHTY.

09.06.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Marcina ANDRZEJCZAKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 25.06.2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Marcina ANDRZEJCZAKA.

12.03.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 24.03.2021 r. o godz. 9:30 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA.

04.02.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 19.02.2021 r. o godz. 11.00 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA.

 

26.01.2023 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jędrzeja Tadeusza BIENIASZA

Rada Naukowa Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że w dniu 06.02.2023 r. o godz. 12:00 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jędrzeja Tadeusza BIENIASZA.

25.01.2023 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza GOŁASZEWSKIEGO

Dyrektor i Rada Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Instytutu Badań Systemowych PAN zawiadamiają, że w dniu 22.02.2023 r. o godz. 11:30 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza GOŁASZEWSKIEGO.

16.01.2023 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. mateusza GODZIKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 02.02.2023 r. o godz. 11:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza GODZIKA.

12.01.2023 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa KALETY

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 26.01.2023r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa KALETY.

23.11.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MROZKA

Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasz MROZKA.

26.10.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka WERNIKOWSKIEGO

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 03.11.2022 r. o godz. 10:15 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka WERNIKOWSKIEGO.

13.10.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Witkowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 27.10.2022 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.Marcina Witkowskiego.

13.10.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Żurkowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 21.10.2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Żurkowskiego.

19.09.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza PACIORKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 26.09.2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.Mateusza PACIORKA.

31.05.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kacpra RADZIKOWSKIEGO

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że w dniu 20.06.2022 r. o godz. 11:00 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kacpra RADZIKOWSKIEGO.
 

31.05.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana GIEBASA

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Koszalińskiej zawiadamiają, że w dniu 22.06.2022 r. o godz. 9:00 w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.Damiana GIEBASA.
 

02.05.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Xin CHANGA

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że w dniu 30.05.2022 r. o godz. 12:00 w trybie stacjonarnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.Xin CHANGA.
 

02.05.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra KONOPKI

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 03.06.2022 r. o godz. 09:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Konopki.

28.03.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Kokocińskiego

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zawiadamiają, że w dniu 01.04.2022 r. o godz. 16:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.Macieja Kokocińskiego.
 

17.03.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza STARCZEWSKIEGO

Dziekan i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Częstochowskiej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 30.03.2022 r. o godz. 09:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy.
 

04.03.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza PRZEDZIŃSKIEGO

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 21.03.2022 r. o godz. 15:30 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy.

15.02.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza LANGO

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 01.02.2022 r. o godz. 11:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż.Mateusza Lango.
 

27.01.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Błażeja Święcickiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 10.02.2022 r. o godz. 11:15 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Błażeja ŚWIĘCICKIEGO.
 

20.01.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 01.02.2022 r. o godz. 11:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA

07.12.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza OŻAŃSKIEGO

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza OŻAŃSKIEGO

Strony