Obrony doktorskie

 

02.12.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława WILKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 6.12.2021 r. o godz. 12:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława WILKA.
 

18.11.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura JANOSKI

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 19.11.2021 r. o godz. 12:30 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura JANOSKI
 

28.10.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MAZURKIEWICZA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 30.11.2021 r. o godz. 10:30 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MAZURKIEWICZA.

28.10.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Mirosława BECHTY

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 26.11.2021 r. o godz. 13:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Mirosława BECHTY.

09.06.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Marcina ANDRZEJCZAKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 25.06.2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Marcina ANDRZEJCZAKA.

12.03.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 24.03.2021 r. o godz. 9:30 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA.

04.02.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 19.02.2021 r. o godz. 11.00 w trybie zdalnym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA.

 

20.01.2022 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 01.02.2022 r. o godz. 11:00 w formie wideokonferencji odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza HOFFMANNA

07.12.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza OŻAŃSKIEGO

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zawiadamiają, że w dniu 21.12.2021 r. o godz. 14:00 w trybie hybrydowym, na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza OŻAŃSKIEGO

12.11.2021 // Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała KOZIARSKIEGO

Przewodniczący i Rada Dyscypliny ITiT Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:30 w formie wideokonferencji na platformie MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała KOZIARSKIEGO.

17.06.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Politechniki Częstochowskiej zawiadamiają o publicznej dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Jakuba Nowaka, która odbędzie się 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 na platformie wideokonferencyjnej.

11.06.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Adriana Kłuska, która odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 9:00.

09.06.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Hind Salim Ghazi, która odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 11:00.

02.06.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Mateusza Starca, która odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 15:00.

25.05.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Grzegorza Ciska, która odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 9:00.

19.05.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Daniela Bachniaka, która odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 18:00.

26.04.2021 // Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Halikowskiego, która odbędzie się 6 maja 2021 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym, na platformie Google Meet.

12.03.2021 // Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Przemysława Hawro, która odbędzie się 26 marca 2021 r. o godz. 16:00.