Postępowania awansowe

Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
Doktorant Tytuł rozprawy Promotorzy Data wszczęcia postępowania Recenzenci Streszczenia / Recenzje Termin / miejsce obrony
mgr inż. Przemysław ŚCIBIOREK Efektywne mechanizmy uwierzytelniania i weryfikacji integralności w Sieciach Definiowanych Programowo z zastosowaniem Skrytej Warstwy Danych.
płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
13.10.2020
mgr inż. Marcin PACHNIK Optymalizacja procesu fuzzingu z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych.
dr hab. inż. Kazimierz WORWA, prof. WAT ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
09.06.2020
mgr inż. Jarosław WÓJCIK Metoda zwiększenia bezpieczeństwa lotów na podstawie nadążnej analizy zagrożeń zderzenia statku powietrznego z ptakami.
dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK
09.06.2020
mgr inż. Chung Tran QUANG Algorytmy filtracji Pareto w zadaniach ze skończonym zbiorem rozwiązań.
prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK
09.06.2020
mgr inż. Piotr Adam BULER Automatyczna segmentacja naczyń krwionośnych z zastosowaniem splotowych sieci neuronowych.
płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
09.06.2020
mgr inż. Stanisław SKRZYPECKI Zmodyfikowany algorytm optymalizacji rojem cząsteczek do zarządzania oraz symulacji współdziałania grup bezzałogowych statków powietrznych.
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA
09.06.2020
mgr inż. Tomasz ŻENTARA Metoda kompresji sygnału EKG na potrzeby telediagnostyki medycznej.
płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI, prof. WAT
09.06.2020
mgr inż. Adrian Piotr WOŹNIAK Metoda efektywnego rozmieszczania komponentów oraz sterowania ich obciążeniem w systemach klasy SOA.
dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT
09.04.2019 dr hab. inż. Jerzy BALICKI z PW
dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW
mgr inż. Paweł Jacek AUGUSTYNOWICZ Efektywne badanie nieprzywiedlności wielomianów binarnych o szczególnych postaciach.
dr hab. inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. WAT
13.11.2018 dr hab. inż. Grzegorz BOROWIK, prof. SWPS
dr hab. inż. Mirosław KURKOWSKI, prof. UKSW
mgr inż. Jarosław WOJTUŃ Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych.
dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT
16.05.2018 dr hab. inż. Przemysław DYMARSKI, prof. PW
dr hab. inż. Marek NATKANIEC, prof. AGH
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
Habilitant Data złożenia wniosku Tutuł osiągnięcia naukowego Załączniki
dr inż. Janusz FURTAK 07.04.2020 Cykl powiązanych tematycznie publikacji nt.: „Metody podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w bezprzewodowych sieciach węzłów sensorowych”.
Dr inż. Grzegorz Andrzej Borowik 29.04.2019 Metody i algorytmy syntezy logicznej w analizie i eksploracji danych
Autoreferat PDF icon gb_autoreferat_pl.pdf

Self-presentation PDF icon gb_autoreferat_en.pdf

Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon gb_harmonogram.doc
Dr inż. Robert Waszkowski 19.04.2019 Opracowanie i analiza funkcjonalności platformy low-code integrującej metody, technologie i narzędzia generowania aplikacji na podstawie modeli procesów biznesowych
Autoreferat PDF icon rw_autoreferat_pl.pdf

Self-presentation PDF icon rw_autoreferat_en.pdf

Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon rw_harmonogram.doc
Dr inż. Maciej Kiedrowicz 18.04.2019 Technologie informatyczne w bezpiecznym przetwarzaniu zasobów informacyjnych administracji publicznej
Autoreferat PDF icon mk_autoreferat_pl.pdf

Self-presentation PDF icon mk_autoreferat_en.pdf

Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon mk_harmonogram.doc
Dr inż. Dominik Strzałka 08.02.2019 Analiza uwarunkowań termodynamicznych oraz wpływu przestrzenno-czasowych zależności dalekosiężnych na przetwarzanie w systemach komputerowych
Autoreferat PDF icon autoreferat_ds.pdf


Skład Komisji Habilitacyjnej - decyzja CKds.ST PDF icon powolanie_kom_hab_ds_ckdsst.pdf

Harmonogram postępowania Microsoft Office document icon harmonogram_postepowania_hab._ds.doc