Stopnie / tytuły naukowe - przepisy i wzory dokumentów

 

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone do dnia 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych (tzn. obowiązujących w dniu wszczęcia przewodu doktorskiego) z tym, że stopień nadaje się w dziedzinie i dyscyplinie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261 z późn. zm.) lub rozporządzenia wcześniejsze
  3. Ustawa z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.)
  4. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 8/WAT/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

 

Dodatkowe informacje na stronie Działu Nauki WAT
https://dna.wat.edu.pl/kariera-naukowa/rozwoj-kadry

 

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 8/WAT/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
Wzory dokumentów
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pobierz (34.66 KB)
Wniosek o wyznaczenie promotora / promotorów Pobierz (34.6 KB)

Dodatkowe informacje na stronie Działu Nauki WAT
https://dna.wat.edu.pl/kariera-naukowa/rozwoj-kadry