Przewody doktorskie

Dyscyplina naukowa: Informatyka
Doktorant Data wszczęcia przewodu Tytuł rozprawy Promotorzy Recenzenci Streszczenia / Recenzje
Ryszawa Aleksander Paweł 08.01.2019 A recconfigurable quantum-inspired evolutionary algorithm
prof. dr hab. inż. Marian Chudy
prof. dr hab. inż. Jarzy Klamka (PŚ)
dr hab. inż. Jerzy Balicki (PW)
Streszczenie w języku polskim PDF icon arysz_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon arysz_str_en.pdf

Recenzja prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki PDF icon arysz_rec_jklamka.pdf

Recenzja dr hab. inż. Jerzego Balickiego PDF icon arysz_rec_jbalicki.pdf
Antczak Karol 17.04.2018 Generative models for training and evaluation of deep neural networks in medicine
prof. dr hab. inż. Andrzej WALCZAK (WCY WAT)
dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar (PWr.)
prof. dr hab. Robert Cierniak (PCz.)
Streszczenie w języku polskim PDF icon ka_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon ka_str_ang.pdf

Recenzja prof. dr hab. Roberta Cierniaka PDF icon ka_rec_prof_cierniak.pdf

Recenzja dr hab. inż. Urszuli Markowskiej-Kaczmar PDF icon ka_rec_prof_kaczmar.pdf
Sulej Wojciech Mieczysław 16.05.2017 Pomiar objętości wyrzutowej pozaustrojowej, pneumatycznej pompy wspomagania serca z wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazu.
dr hab. inż. Krzysztof Murawski, prof. WAT
dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW (WZIiM SGGW)
dr hab. inż. Zbigniew Opilski (WE PŚ)
Streszczenie w języku polskim i angielskim PDF icon ws_str_pl_ang.pdf

Recenzja dr hab. inż. Leszka Chmielewskiego PDF icon ws_rec_lchmielewski.pdf

Recenzja dr hab. inż. Zbigniewa Opilskiego PDF icon ws_rec_zopilski.pdf
Cherifi Walid 14.01.2017 Models and methods of conflict resolution in data fusion process.
dr hab. inż. Bolesław Szafrański (WCY WAT)
dr hab. Marcin PAPRZYCKI, prof. IBS (PAN)
prof. dr hab. inż. Jerzy ŚWIĄTEK (PWr.)
Streszczenie w języku polskim i angielskim PDF icon wc_abstract_en.pdf

Recenzja dr hab. Marcina Paprzyckiego PDF icon wc_recenzja_m.paprzycki.pdf

Recenzja prof. dr hab. inż. Jerzego Świątka PDF icon wc_recenzja_j.swiatek.pdf
Wroński Michał 13.12.2016 Zastosowanie ciał rozszerzonych i specjalnych postaci krzywych eliptycznych w celu przyspieszenia obliczania krotności punktu na krzywej eliptycznej.
dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz (WCY WAT) dr Piotr Bora (WCY WAT)
dr hab. Jacek Pomykała (WMIiM UW)
dr hab. inż. Ryszard Szplet (WEL WAT)
Streszczenie w języku polskim PDF icon mw_streszczenie.pdf

Abstract in English PDF icon mw_abstract.pdf

Recenzja dr hab. Jacka Pomykały PDF icon mw_recenzja_j._pomykala.pdf

Recenzja dr hab. Ryszarda Szpleta PDF icon mw_recenzja_r._szplet.pdf
Paź Marcin 12.07.2016 Modele i algorytmy komputerowej identyfikacji oraz przeciwdziałania aktywności sieci typu botnet.
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata (WCY WAT) dr inż. Rafał Kasprzyk (WCY WAT)
Dzida Damian 12.07.2016 Model symulacyjny formowania opinii w sieci społecznej uwzględniający zjawisko agitacji.
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz (WCY WAT)
Mierzejewski Krzysztof 12.07.2016 Badanie wpływu przyjętej klasy modeli podobieństwa na jakość procedur diagnostyki medycznej.
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk (WCY WAT)
Bartosiak Cezary 17.05.2016 Modele i metody komputerowej analizy sieci ewoluujących.
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata (WCY WAT) dr inż. Rafał Kasprzyk (WCY WAT)
Dyk Michał 10.02.2015 Metoda pozyskiwania wiedzy z sieci sensorowych i Internetu Rzeczy z wykorzystaniem modelu rozszerzonej percepcji.
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer (WCY WAT) dr inż. Dariusz Pierzchała (WCY WAT)
Olejniczak Marcin 08.07.2014 Akumulacyjna metoda detekcji obiektów w obrazach cyfrowych wykorzystującą dane pozytywne i negatywne.
dr hab. inż. Leszek Chmielewski (SGGW)
Olszewski Mikołaj 08.07.2014 Modelowanie i konstrukcja systemów informatycznych do obsługi zdalnych laboratoriów jako elementu składowego Inteligent Open Learning System.
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski (SGGW)
Wilk Jarosław 08.07.2014 Modelowanie i konstrukcja systemów informatycznych do obsługi zdalnych laboratoriów jako elementu składowego Inteligent Open Learning System.
dr hab. inż. Bolesław Szafrański (WCY WAT)
Tomaszewski Karol 13.05.2014 Metoda klasteryzacji uwzględniająca charakterystyki strumieni odwołań do danych w obiektowych bazach danych.
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki (WCY WAT)
prof. dr hab. Krzysztof Stencel (UW)
dr hab. Piotr Wiśniewski (UMK)
Streszczenie w języku polskim Microsoft Office document icon kt_streszczenie_pl.doc

Abstract in English Microsoft Office document icon kt_abstract_en.doc

Recenzja dr hab. Piotra Wiśniewskiego PDF icon kt_recenzja_p.wisniewski.pdf

Recenzja prof. dr hab. Krzysztofa Stencela PDF icon kt_recenzja_k.stencel.pdf
Netczuk Arkadiusz 13.05.2014 Modelowanie, symulacja i analiza procesów rozprzestrzeniania się i przeciwdziałania epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową.
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki (WCY WAT)
Dygaszewicz Janusz Piotr 25.06.2013 Modele i metody w procesie konstruowania ram architektonicznych dla informatycznego wsparcia masowych badań statystycznych.
dr hab. inż. Bolesław Szafrański (WCY WAT)
prof. dr hab. Jan Madey (WMIiM UW)
prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski (WEEIiA PŁ)
Streszczenie w języku polskim PDF icon jd_streszczenie.pdf

Abstract in English PDF icon jd_abstract.pdf

Recenzja prof. dr hab. Jana Madeya PDF icon jd_rec_jmadey.pdf

Recenzja prof. dr hab. inż. Dominika Sankowskiego PDF icon jd_rec_dsankowski.pdf
Bryzek Anna 14.05.2013 Metoda wyznaczania harmonogramu zamówień części zamiennych do złożonych obiektów technicznych na podstawie informacji o procesie ich eksploatacji.
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki (WCY WAT)
dr. hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT (WAT)
Recenzja dr hab. inż. Tomasza Praczyka PDF icon ab_recenzja_t.praczyk.pdf

Recenzja dr hab. inż. Zbigniewa Tarapaty PDF icon ab_recenzja_z.tarapata.pdf
Kanciak Krzysztof 14.05.2013 Metoda konstruowania ataków na szyfry strumieniowe uwzględniających kompromis czasu i pamięci.
prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki (WCY WAT)
dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Janusz Stokłosa (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Dyscyplina naukowa: Nauki o bezpieczeństwie
Doktorant Data wszczęcia przewodu Tytuł rozprawy Promotorzy Recenzenci Streszczenia / Recenzje
Zajko Dawid 17.04.2018 Koncepcja doskonalenia systemu ochrony najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (WAT) dr Adam Ostanek (WAT)
prof. dr hab. Adam Tomaszewski
dr hab. Agata Tyburska (WSPol.)
Streszczenie w języku polskim PDF icon dzajk_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon dzajk_str_eng.pdf

Recenzja prof. dr hab. Adama Tomaszewskiego PDF icon dzajk_rec_atomaszewski.pdf

Recenzja dr hab. Agaty Tyburskiej PDF icon dzajk_rec_atyburska.pdf
Dzierżyński Damian Grzegorz 17.04.2018 Dyspersja celów wojny w myśli rosyjskiej zagrożeniem bezpieczeństwa państw „bliskiej zagranicy”
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT
prof. dr hab. Józef Tymianowski
dr hab. Mirosław Minkina, prof. UP-H
Streszczenie w języku polskim PDF icon ddzier_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon ddzie_str_eng.pdf

Recenzja prof. dr hab. Józefa Tymianowskiego PDF icon ddzie_rec_jtymanowski.pdf

Recenzja dr hab. Mirosława Minkina PDF icon ddzie_rec_mminkina.pdf
Kucharski Kamil 14.11.2017 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych
dr hab. Janusz Kostecki (WAT)
prof. dr hab. Juliusz Kotyński
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz (UZ)
Streszczenie w języku polskim PDF icon kkuch_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon kkuch_str_eng.pdf

Recenzja prof. dr hab. Juliusza Kotyńskiego PDF icon kkuch_rec_jkotynski.pdf

Recenzja dr hab. Piotra Kwiatkiewicza PDF icon kkuch_rec_pkwiatkiewicz.pdf
Dymkowski Dawid 10.10.2017 Sankcje gospodarcze w kreowaniu bezpieczeństwa państwa
dr hab. Janusz Kostecki (WAT) dr Małgorzata Jaroszyńska (WAT)
prof. dr hab. Zenon Stachowiak
dr hab. Józef Wróbel
Streszczenie w języku polskim PDF icon ddym_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon ddym_str_eng.pdf

Recenzja prof. dr hab. Zenona Stachowiaka PDF icon ddym_rec_zstachowiak.pdf

Recenzja dr hab. Józefa Wróbla PDF icon ddym_rec_jwrobel.pdf
Protasowicki Tomasz 26.09.2017 Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego.
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (WAT) dr Justyna Stochaj (WAT)
prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak (UPH w Siedlcach)
prof. dr hab. Waldemar Kitler (ASzWoj)
Streszczenie w języku polskim PDF icon tp_streszczenie.pdf

Abstract in English PDF icon tp_abstract.pdf

Recenzja prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka PDF icon tp_recenzja_a.barczak.pdf

Recenzja prof. dr hab. Waldemara Kitlera PDF icon tp_recenzja_w.kitler.pdf
Kawalerski Paweł 27.06.2017 Wymiary bezpieczeństwa narodowego w ujęciu systemowym
dr hab. Janusz Świniarski (WAT) dr Joanna Skulska (WAT)
dr hab. Krzysztof Drabik (ASzWoj)
dr hab. Andrzej Pieczywok (UKW)
Streszczenie w języku polskim PDF icon pkaw_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon pkaw_str_eng.pdf

Recenzja dr hab. Krzysztofa Drabika PDF icon pkaw_rec_kdrabik.pdf

Recenzja dr hab. Andrzeja Pieczywoka PDF icon pkaw_rec_apieczywok.pdf
Kopczewski Rafał 14.03.2017 Koncepcja systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
dr hab. inż. Gabriel Nowacki (WAT) dr Natalia Moch (WAT)
dr hab. inż. Andrzej Bujak (WSB)
dr hab. inż. Waldemar Scheffs
Streszczenie w języku polskim PDF icon rkop_str_pl.pdf

Abstract in English PDF icon rkop_str_eng.pdf

Recenzja dr hab. inż. Andrzeja Bujaka PDF icon rkop_rec_abujak.pdf

Recenzja dr hab. inż. Waldemara Scheffsa PDF icon rkop_rec_wscheffs.pdf
Zaskórski Wojciech 12.07.2016 Zapewnianie informacyjnej ciągłości działania Systemu Zarządzania Kryzysowego.
dr hab. Włodzimierz Miszalski (WCY WAT) dr inż. Zdzisław Wojciechowski (WCY WAT)
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ
prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC
Streszczenie w języku polskim Plik wz_streszczenie_pl.docx

Abstract in English Plik wz_abstract_en.docx

Recenzja prof. dr hab. inż. Krzysztofa Ficonia PDF icon wz_rec_k.ficon_.pdf

Recenzja prof. dr hab. inż. Jana Posobca PDF icon wz_rec_j.posobiec.pdf
Żukowski Przemysław 17.05.2016 Koncepcja analizy informacji w aspekcie bezpieczeństwa państwa.
dr hab. Bogusław Jagusiak (WCY WAT) dr Adam Szymanowicz (WSOWL)
kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski (AMW)
dr hab. Włodzimierz Fechler (UPH)
Streszczenie PDF icon pz_streszczenie_pl.pdf


Recenzja kmdr dr hab. Grzegorza Krasnodębskiego PDF icon pz_recenzja_g.krasnodebski.pdf

Recenzja dr hab. Włodzimierza Fehlera PDF icon pz_recenzja_w.fehlera.pdf
Gręzicki Marek Józef 17.05.2016 Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia.
dr hab. Julian MAJ (WL WAT) dr n. społ. inż Dorota Krupnik (WL WAT)
prof. dr hab. Michał Huzarski
prof. dr hab. Janusz Płaczek (WBNiL WSOSP)
Streszczenie w języku polskim PDF icon mg_streszczenie.pdf

Abstract in English PDF icon mg_abstract.pdf

Recenzja prof. dr hab. Michała Huzarskiego PDF icon mg_rec_mhuzarski.pdf

Recenzja prof. dr hab. Janusza Płaczka PDF icon mg_rec_jplaczek.pdf
Chmiel Patrycja 17.05.2016 Wpływ procesów migracyjnych na bezpieczeństwo państwa.
dr hab. Jerzy Zalewski (WCY WAT) dr Włodzimierz Gocalski (WCY WAT)
Szwarc Krzysztof 07.07.2015 Modelowanie ciągłości działania systemów zarządzania kryzysowego i ocena przydatności rozwiązań na szczeblu lokalnym.
prof. dr hab. Piotr Zaskórski (WCY WAT)
Bryczek-Wróbel Patycja 07.07.2015 Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa dużej aglomeracji miejskiej w kontekście zadań administracji publicznej.
płk dr hab. Tadeusz Szczurek (WAT) dr inż. Marian Żuber (WSOWL)
prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski (ASW)
dr hab. Agata Tyburska (WSP w Szczytnie)

Recenzja prof. dr hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego PDF icon pbw_recenzja_g.sobolewski.pdf

Recenzja dr hab. Agaty Tyburskiej PDF icon pbw_recenzja_a.tyburska.pdf
Korablin Tadeusz 14.04.2015 Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa w strategii Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Teoria i praktyka.
płk dr hab. Tadeusz Szczurek (WAT) dr inż. Krzysztof Meszyński (SAN w Łodzi)
prof. dr hab. Jarosław Wołejszko (PWSZ w Kaliszu)
prof. dr hab. Jacek Pawłowski (AON)
Streszczenie w języku polskim PDF icon tk_streszczenie_pl.pdf

Abstract in English PDF icon tk_abstract_en.pdf

Recenzja prof. dr hab. Jarosława Wołejszy PDF icon tk_recenzaja_j.wolejsza.pdf

Recenzja prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego PDF icon tk_recenzja_j.pawlowski.pdf