Uchwały Rady 2018

Wpisz jaki tekst w nazwie uchwały ma zostać wyszukany.
9 Stycznia 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 1/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT do Senatu WAT o utworzenie studiów na kierunku "biocybernetyka i inżynieria biomedyczna" Pobierz (297.44 KB)
Uchwała nr 2/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania Projektu opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wyższych "biocybernetyka i inżynieria biomedyczna" prowadzonego przez WME wspólmnie z WCY, WEL i IOE Pobierz (203.75 KB)
Uchwała nr 3/WCY/2018 w sprawie uchwalenia planu i programu kursu dokształcającego Pobierz (178.55 KB)
Uchwała nr 4/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o odwołanie z funkcji zastępców dyrektorów instytutów WCY w kadencji 2016-2020 Pobierz (283.96 KB)
Uchwała nr 5/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o powołanie zastępców dyrektorów instytutów WCY i kierowników pracowni Pobierz (423.47 KB)
Uchwała nr 6/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego istotnych warunków zatrudnienia dr inż. Stefana ROZMUSA w WCY Pobierz (180.19 KB)
Uchwała nr 7/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia prof. dr hab. Wojciecha WŁODARKIEWICZA w WCY Pobierz (172.07 KB)
Uchwała nr 8/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia prof. dr hab. Bogusława JAGUSIAKA w WCY Pobierz (173.05 KB)
Uchwała nr 9/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia mgr inż. Piotra BĄCZYKA w WCY Pobierz (164.44 KB)
13 Lutego 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 10/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza MATUSZELAŃSKIEGO Pobierz (192.75 KB)
Uchwała nr 11/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza MATUSZELAŃSKIEGO Pobierz (204.49 KB)
Uchwała nr 12/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Beaty SIEMIEŃSKIEJ Pobierz (190.38 KB)
Uchwała nr 13/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty SIEMIEŃSKIEJ Pobierz (201.67 KB)
Uchwała nr 14/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina PERKI Pobierz (182.97 KB)
Uchwała nr 15/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina PERKI Pobierz (215.61 KB)
Uchwała nr 16/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Artura STACHURSKIEGO Pobierz (188.87 KB)
Uchwała nr 17/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura STACHURSKIEGO Pobierz (219.06 KB)
Uchwała nr 18/WCY/2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta KOMARCA Pobierz (152.07 KB)
Uchwała nr 19/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji do przygotowania opinii w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Piotra BORKOWSKIEGO Pobierz (196.69 KB)
Uchwała nr 20/WCY/2018 w sprawie wyrażenia opinii do limitów przyjęć na studia wyższe na rok akademicji 2018/2019 Pobierz (340.56 KB)
Uchwała nr 21/WCY/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych Pobierz (727.55 KB)
Uchwała nr 22/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych Pobierz (230.34 KB)
Uchwała nr 23/WCY/2018 w sprawie określenia zasad i trybu nadawania medalu "Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT" Pobierz (912.12 KB)
Uchwała nr 24/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT do Senatu WAT o umieszczenie tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci prof. Jana STASIERSKIEGO Pobierz (186.66 KB), Pobierz (186.66 KB)
Uchwała nr 24/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT do Senatu WAT o umieszczenie tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci prof. Jana STASIERSKIEGO Pobierz (678.5 KB), Pobierz (678.5 KB)
Uchwała nr 25/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o przyjęcie studenta na straż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego Pobierz (169.75 KB)
Uchwała nr 26/WCY/2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia dr Anny ORZYŁOWSKIEJ w WCY Pobierz (166.75 KB)
Uchwała nr 27/WCY/2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia dr hab. Aleksandry SKRABACZ w WCY Pobierz (171.13 KB)
Uchwała nr 28/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia dr hab. Jerzego STAŃCZYKA w WCY Pobierz (171.63 KB)
13 Marca 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 29/WCY/2018 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Piotra BORKOWSKIEGO Pobierz (179.06 KB)
Uchwała nr 30/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Piotra BORKOWSKIEGO Pobierz (163.88 KB)
Uchwała nr 31/WCY/2018 zmieniająca uchwałę Rady WCY w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr inż. Michała WROŃSKIEGO oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie Pobierz (292.02 KB)
Uchwała nr 32/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Borysa GAWROŃSKIEGO Pobierz (187.2 KB)
Uchwała nr 33/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Borysa GAWROŃSKIEGO Pobierz (216.42 KB)
Uchwała nr 34/WCY/2018 w sprawie uchwalenia planu i programu kursu dokształcającego Pobierz (172.72 KB)
Uchwała nr 35/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych Pobierz (600.38 KB)
Uchwała nr 36/WCY/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dziekana WCY o przyznanie nagród rektorskich Pobierz (270.95 KB)
Uchwała nr 37/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o powołanie kierownika pracowni Pobierz (181.22 KB)
Uchwała nr 38/WCY/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych Pobierz (323.51 KB)
17 Kwietnia 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 39/WCY/2018 w sprawie nadania mgr inż. Michałowi Jakubowi WROŃSKIEMU stopnia doktora nauk technicznych Pobierz (216.58 KB)
Uchwała nr 40/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Józefa GRĘZICKIEGO Pobierz (220.99 KB)
Uchwała nr 41/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Marka Józefa GRĘZICKIEGO Pobierz (213.8 KB)
Uchwała nr 42/WCY/2018 w sprawie powołania komisji przerowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Marka Józefa GRĘZICKIEGO Pobierz (278.64 KB)
Uchwała nr 43/WCY/2018 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Marka Józefa GRĘZICKIEGO Pobierz (174.27 KB)
Uchwała nr 44/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza Piotra DYGASZEWICZA Pobierz (251.68 KB)
Uchwała nr 45/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Janusza Piotra DYGASZEWICZA Pobierz (245.23 KB)
Uchwała nr 46/WCY/2018 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Janusza Piotra DYGASZEWICZA Pobierz (313.81 KB)
Uchwała nr 47/WCY/2018 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Janusza Piotra DYGASZEWICZA Pobierz (180.8 KB)
Uchwała nr 48/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Mieczysława SULEJA Pobierz (229.65 KB)
Uchwała nr 49/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Wojciecha Mieczysława SULEJA Pobierz (225.12 KB)
Uchwała nr 50/WCY/2018 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr inż. Wojciecha Mieczysława SULEJA Pobierz (292.49 KB)
Uchwała nr 51/WCY/2018 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Wojciecha Mieczysława SULEJA Pobierz (175.97 KB)
Uchwała nr 52/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola ANTCZAKA Pobierz (194.13 KB)
Uchwała nr 53/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola ANTCZAKA Pobierz (198.57 KB)
Uchwała nr 54/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (191.85 KB)
Uchwała nr 55/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (202.75 KB)
Uchwała nr 56/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dawida ZAJKO Pobierz (184.38 KB)
Uchwała nr 57/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Dawida ZAJKO Pobierz (212.27 KB)
Uchwała nr 58/WCY/2018 w sprawie wyrażenia opinii do Projektu opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY Pobierz (251.25 KB)
Uchwała nr 59/WCY/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego spoza WAT Pobierz (210.83 KB)
15 Maja 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 60/WCY/2018 w sprawie nadania mgr inż. Tomaszowi PROTASOWICKIEMU stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (206.75 KB)
Uchwała nr 61/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii OLCZAK Pobierz (184.32 KB)
Uchwała nr 62/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii OLCZAK Pobierz (214.13 KB)
Uchwała nr 63/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktroskiego mgr Bożeny KALISZ Pobierz (183.14 KB)
Uchwała nr 64/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Bożeny KALISZ Pobierz (212.71 KB)
Uchwała nr 65/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny BOREK Pobierz (185.51 KB)
Uchwała nr 60/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny BOREK Pobierz (198.53 KB)
Uchwała nr 67/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji planu finansowo-rzeczowego WCY w roku 2017 Pobierz (152.11 KB)
Uchwała nr 68/WCY/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wydziału Cybernetyki WAT w roku 2017 Pobierz (156.04 KB)
Uchwała nr 69/WCY/2018 w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego na WCY w roku akademickim 2018/2019 Pobierz (167.32 KB)
Uchwały nr 70/WCY/2018 - 78/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)
12 Czerwca 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 79/WCY/2018 w sprawie nadania mgr inż. Januszowi Piotrowi DYGASZEWICZOWI stopnia doktora nauk technicznych Pobierz (252.64 KB)
Uchwała nr 80/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Pawła STĄPORA Pobierz (192.37 KB)
Uchwała nr 81/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Pawła STĄPORA Pobierz (213.92 KB)
Uchwała nr 82/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Wydziału Cybernetyki WAT na rok 2018 Pobierz (154.14 KB)
Uchwała nr 83/WCY/2018 w sprawie uchwalenia programów studiów, w tym planów studiów I, II i III stopnia prowadzonych w WCY Pobierz (167.53 KB)
Uchwała nr 84/WCY/2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosków o nadanie tytułu Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT Pobierz (182.35 KB)
Uchwała nr 85/WCY/2018 w sprawie ustalenia Planu zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Cybernetyki w roku akademickim 2018/2019 Pobierz (152.09 KB)
Uchwały nr 86/WCY/2018 - 89/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)
10 Lipca 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 90/WCY/2018 w sprawie nadania mgr inż. Wojciechowi Mieczysławowi SULEJOWI stopnia doktora nauk technicznych Pobierz (215.34 KB)
Uchwała nr 91/WCY/2018 w sprawie nadania mgr inż. Markowi Józefowi GRĘZICKIEMU stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (206.54 KB)
Uchwała nr 92/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Waldemara KAAKA Pobierz (187.61 KB)
Uchwała nr 93/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Waldemara KAAKA Pobierz (215.8 KB)
Uchwały nr 94/WCY/2018 - 97/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)
25 Września 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 98/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Marii CHMIEL Pobierz (208.53 KB)
Uchwała nr 99/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Patrycji Marii CHMIEL Pobierz (216.68 KB)
Uchwała nr 100/WCY/2018 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Patrycji Marii CHMIEL Pobierz (286.08 KB)
Uchwała nr 101/WCY/2018 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Patrycji Marii CHMIEL Pobierz (175.63 KB)
Uchwała nr 102/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny JAWORSKIEJ Pobierz (183.41 KB)
Uchwała nr 103/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny JAWORSKIEJ Pobierz (195.22 KB)
Uchwała nr 104/WCY/2018 w sprawie uchwalenia planu i programu kursu dokształcającego Pobierz (168.47 KB)
Uchwała nr 105/WCY/2018 w sprawie uchwalenia planów i programów studiów podyplomowych Pobierz (196.99 KB)
Uchwały nr 106/WCY/2018 - 107/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)
Uchwały nr 108/WCY/2018 - 110/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. spraw studenckich Pobierz (322.96 KB)
9 Października 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 111/WCY/2018 w sprawie planów i programów studiów podyplomowych Pobierz (180.74 KB)
Uchwała nr 112/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. prowadzenia zajęć Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 113/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. spraw studenckich Pobierz (322.96 KB)
13 Listopada 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 114/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. prowadzenia zajęć Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 115/WCY/2018 w sprawie nadania dr Piotrowi BORKOWSKIEMU stopnia naukowego doktora habilitowanego Pobierz (193.96 KB)
Uchwała nr 116/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Bohdana PASZUKOWA Pobierz (222.75 KB)
Uchwała nr 117/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Bohdana PASZUKOWA Pobierz (231.93 KB)
Uchwała nr 118/WCY/2018 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Bohdana PASZUKOWA Pobierz (311.58 KB)
Uchwała nr 119/WCY/2018 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Bohdana PASZUKOWA Pobierz (186.86 KB)
Uchwała nr 120/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa SZWARCA Pobierz (227.13 KB)
Uchwała nr 121/WCY/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Krzysztofa SZWARCA Pobierz (229.32 KB)
Uchwała nr 122/WCY/2018 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Krzysztofa SZWARCA Pobierz (297.4 KB)
Uchwała nr 123/WCY/2018 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Krzysztofa SZWARCA Pobierz (188.63 KB)
Uchwała nr 124/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza FUCHSA Pobierz (167.38 KB)
Uchwała nr 125/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza FUCHSA Pobierz (174.04 KB)
Uchwała nr 126/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Andrzeja SIEKA Pobierz (168.43 KB)
Uchwała nr 127/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Andrzeja SIEKA Pobierz (178.45 KB)
Uchwała nr 128/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Katarzyny BIELECKIEJ Pobierz (166.04 KB)
Uchwała nr 129/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Justyny Katarzyny BIELECKIEJ Pobierz (207.09 KB)
Uchwała nr 130/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Igi LESZCZYŃSKIEJ Pobierz (167.02 KB)
Uchwała nr 131/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Igi LESZCZYŃSKIEJ Pobierz (175.42 KB)
Uchwała nr 132/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pawła ŁUSZCZA Pobierz (163.93 KB)
Uchwała nr 133/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pawła ŁUSZCZA Pobierz (169.47 KB)
Uchwała nr 134/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bogusława Włodzimierza ROGOWSKIEGO Pobierz (172.28 KB)
Uchwała nr 135/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Bogusława Włodzimierza ROGOWSKIEGO Pobierz (195.78 KB)
Uchwała nr 136/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Bernadetty DUDKIEWICZ Pobierz (169.06 KB)
Uchwała nr 137/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Bernadetty DUDKIEWICZ Pobierz (191.52 KB)
Uchwała nr 138/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA Pobierz (170.88 KB)
Uchwała nr 139/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA Pobierz (178.08 KB)
Uchwała nr 140/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Artura Łukasza JANOSKI Pobierz (170.33 KB)
Uchwała nr 141/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Łukasza JANOSKI Pobierz (179.26 KB)
Uchwała nr 142/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Jana DAWCA Pobierz (167.95 KB)
Uchwała nr 143/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Jana DAWCA Pobierz (188.67 KB)
Uchwała nr 144/WCY/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Hanny Ewy RUTKIEWICZ Pobierz (167.15 KB)
Uchwała nr 145/WCY/2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Hanny Ewy Rutkiewicz Pobierz (189.8 KB)
11 Grudnia 2018
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 146/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania Planu wydawniczego WCY na 2019r. Pobierz (144.23 KB)
Załącznik do uchwały nr 146/WCY/2018 w sprawie zaopiniowania Planu wydawniczego WCY na 2019r. Pobierz (312.46 KB)
Uchwała nr 147/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. prowadzenia zajęć Pobierz (322.96 KB)
Uchwały nr 148/WCY/2018 - 188/WCY/2018 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)