Uchwały Rady 2019

Wpisz jaki tekst w nazwie uchwały ma zostać wyszukany.
8 Stycznia 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwały nr 1/WCY/2019 - 2/WCY/2019 w sprawach personalnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 3/WCY/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Dominika STRZAŁKI Pobierz (194.94 KB)
Uchwała nr 4/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr inż. Diminika STRZAŁKI Pobierz (178.13 KB)
Uchwała nr 5/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Krzysztofowi SZWARCOWI stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (225.19 KB)
Uchwała nr 6/WCY/2019 w sprawie nadania Bohdanowi PASZUKOWI Pobierz (221.65 KB)
Uchwała nr 7/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola ANTCZAKA Pobierz (223.66 KB)
Uchwała nr 8/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Karola ANTCZAKA Pobierz (230.32 KB)
Uchwała nr 9/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Karola ANTCZAKA Pobierz (292.87 KB)
Uchwała nr 10/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Karola ANTCZAKA Pobierz (190.32 KB)
Uchwała nr 11/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha ZASKÓRSKIEGO Pobierz (225.44 KB)
Uchwała nr 12/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Wojciecha ZASKÓRSKIEGO Pobierz (233.31 KB)
Uchwała nr 13/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Wojciecha ZASKÓRSKIEGO Pobierz (302.06 KB)
Uchwała nr 14/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Wojciecha ZASKÓRSKIEGO Pobierz (192.86 KB)
Uchwała nr 15/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Pawła LASZKI Pobierz (173.4 KB)
Uchwała nr 16/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Pawła LASZKI Pobierz (175.23 KB)
Uchwała nr 17/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa JASKÓLSKIEGO Pobierz (172.76 KB)
Uchwała nr 18/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa JASKÓLSKIEGO Pobierz (194.47 KB)
Uchwała nr 19/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza LEPIONKI Pobierz (170.54 KB)
Uchwała nr 20/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Łukasza LEPIONKI Pobierz (193.98 KB)
Uchwała nr 21/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karola KWIETNIEWSKIEGO Pobierz (169.34 KB)
Uchwała nr 22/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Karola KWIETNIEWSKIEGO Pobierz (178.33 KB)
Uchwała nr 23/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jacka GABRIELA Pobierz (169.28 KB)
Uchwała nr 24/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Jacka GABRIELA Pobierz (177.42 KB)
Uchwała nr 25/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskieog mgr Macieja JANKOWSKIEGO Pobierz (175.71 KB)
Uchwała nr 26/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Macieja JANKOWSKIEGO Pobierz (176.52 KB)
Uchwała nr 27/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pawła Aleksandra RYSZAWY Pobierz (175.82 KB)
Uchwała nr 28/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pawła Aleksandra RYSZAWY Pobierz (172.68 KB)
Uchwała nr 29/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Władysława JAKUBOWSKIEGO Pobierz (171.77 KB)
Uchwała nr 30/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Władysława JAKUBOWSKIEGO Pobierz (179.78 KB)
12 Lutego 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwały nr 31/WCY/2019 - 42/WCY/2019 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia, prowadzenia zajęć, staży naukowych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 43/WCY/2019 w sprawie uchwalenia Zasad wyboru kierunku studiów przez studentów Wydziału Cybernetyki WAT przyjętych na studia wyższe I stopnia (inżynierskie) w wyniku rekrutacji wspólnej na kierunki informatyczne Pobierz (198.86 KB)
Załącznik do uchwały nr 43/WCY/2019 w sprawie uchwalenia Zasad wyboru kierunku studiów przez studentów Wydziału Cybernetyki WAT przyjętych na studia wyższe I stopnia (inżynierskie) w wyniku rekrutacji wspólnej na kierunki informatyczne Pobierz (405.39 KB)
Uchwała nr 44/WCY/2019 w sprawie wyrażenia opinii do limitów przyjęć na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 Pobierz (154.11 KB)
Załącznik do uchwały nr 44/WCY/2019 w sprawie wyrażenia opinii do limitów przyjęć na studia wyższe na rok 2019/2020 Pobierz (461.53 KB)
Uchwała nr 45/WCY/2019 w sprawach personalnych dot. studiów indywidualnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 46/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Michała RUDNICKIEGO Pobierz (168.11 KB)
Uchwała nr 47/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Michała RUDNICKIEGO Pobierz (190.3 KB)
Uchwała nr 48/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktoskiego mgr Tomasz GORYCY Pobierz (169.2 KB)
Uchwała nr 49/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy ddoktorskiej mgr Tomasza GORYCY Pobierz (188.23 KB)
Uchwała nr 50/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny KRAWCZYK Pobierz (171.64 KB)
Uchwała nr 51/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Anny KRAWCZYK Pobierz (191.74 KB)
12 Marca 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwały nr 52/WCY/2019 - 68/WCY/2019 w sprawach personalnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 69/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Wojciechowi ZASKÓRSKIEMU stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (228.71 KB)
Uchwała nr 70/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pawła KAWALERSKIEGO Pobierz (224.44 KB)
Uchwała nr 71/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Pawła Kawalerskiego Pobierz (224.72 KB)
Uchwała nr 72/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Pawła KAWALERSKIEGO Pobierz (289.87 KB)
Uchwała nr 73/WCY/2019 w sprawie określenia egzaminów doktorskich mgr Pawła KAWALERSKIEGO Pobierz (191.53 KB)
Załącznik do uchwały nr 73/WCY/2019 w sprawie określenia egzaminów doktorskich mgr Pawła KAWALERSKIEGO Pobierz (1013.02 KB)
Uchwała nr 74/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Olgi DZIĘGIELEWSKIEJ Pobierz (180.02 KB)
Uchwała nr 75/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi DZIĘGIELEWSKIEJ Pobierz (178.69 KB)
Uchwała nr 76/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Szymona KOCHANOWSKIEGO Pobierz (171.53 KB)
Uchwała nr 77/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Szymona KOCHANOWSKIEGO Pobierz (178.93 KB)
Uchwała nr 78/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa Tomasza NAJDZIKA Pobierz (173.17 KB)
Uchwała nr 79/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Tomasza NAJDZIKA Pobierz (194.92 KB)
Uchwała nr 80/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agaty JAGIEŁŁO-TONDERY Pobierz (170.5 KB)
Uchwała nr 81/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty JAGIEŁŁO-TONDERY Pobierz (177.83 KB)
Uchwała nr 82/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Beaty ZYCHOWICZ Pobierz (169.64 KB)
Uchwała nr 83/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Beaty ZYCHOWICZ Pobierz (190.92 KB)
8 Kwietnia 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 84/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu organizacyjnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Tehchnicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Pobierz (165.52 KB)
Uchwały nr 85/WCY/2019 - 88/WCY/2019 w sprawach personalnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 89/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Wydziału Cybernetyki o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Pobierz (198.36 KB)
Uchwały nr 90/WCY/2019 - 94/WCY/2019 w sprawach personalnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 95/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Adriana WOŹNIAKA Pobierz (170.95 KB)
Uchwała nr 96/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Adriana WOŹNIAKA Pobierz (178.14 KB)
Uchwała nr 97/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Łukasza PANUFNIKA Pobierz (169.2 KB)
Uchwała nr 98/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Łukasza PANUFNIKA Pobierz (191.79 KB)
Uchwała nr 99/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny MACIEJEWSKIEJ Pobierz (175.82 KB)
Uchwała nr 100/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny MACIEJEWSKIEJ Pobierz (213.29 KB)
Uchwała nr 101/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Marcina ADRZEJCZAKA Pobierz (176.18 KB)
Uchwała nr 102/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Marcina ANDRZEJCZAKA Pobierz (189.78 KB)
Uchwała nr 103/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Joanny GRYGORCZYK-JĘDRUSIK Pobierz (173.57 KB)
Uchwała nr 104/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Natalii Joanny GRYGORCZYK-JĘDRUSIK Pobierz (179.67 KB)
Uchwała nr 105/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Aleksandry DENIS-JABŁOŃSKIEJ Pobierz (176.99 KB)
Uchwała nr 106/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Aleksandry DENIS-JABŁOŃSKIEJ Pobierz (183.24 KB)
Uchwała nr 107/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamila Jacka GEFERTA Pobierz (168.69 KB)
Uchwała nr 108/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Kamila Jacka GEFERTA Pobierz (188.41 KB)
Uchwała nr 109/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamila Piotra KRAJEWSKIEGO Pobierz (175.43 KB)
Uchwała nr 110/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Piotra KRAJEWSKIEGO Pobierz (197.45 KB)
Uchwała nr 111/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Radosława Jacka WOŹNIAKA Pobierz (169.44 KB)
Uchwała nr 112/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Radosława Jacka WOŹNIAKA Pobierz (178.08 KB)
Uchwała nr 113/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola SOSNOWSKIEGO Pobierz (173.65 KB)
Uchwała nr 114/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola SOSNOWSKIEGO Pobierz (180.35 KB)
Uchwała nr 115/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mieczysława Augustyna OGÓRKA Pobierz (172.68 KB)
Uchwała nr 116/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Mieczysława Augustyna OGÓRKA Pobierz (197.54 KB)
Uchwała nr 117/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandry PALCZEWSKIEJ Pobierz (175.24 KB)
Uchwała nr 118/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry PALCZEWSKIEJ Pobierz (195.35 KB)
Uchwała nr 119/WCY/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Macieja Łukasza KACZANOWSKIEGO Pobierz (175.14 KB)
Uchwała nr 120/WCY/2019 w sprawie wyzbaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Łukasza KACZANOWSKIEGO Pobierz (182.91 KB)
14 Maja 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 121/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania programów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w WCY Pobierz (263.14 KB)
Uchwała nr 122/WCY/2019 w sprawie uchwalenia programu kursu dokształcającego Pobierz (164.33 KB)
Uchwała nr 123/WCY/2019 w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego na WCY w roku akademickim 2019/2020 Pobierz (166.47 KB)
Uchwała nr 124/WCY/2019 w sprawach personalnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 125/WCY/2019 w sprawie ustalenia "Zasad podziału środków finansowych Wydziału na rok 2019" Pobierz (148.91 KB)
Uchwała nr 126/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Patrycji Marii CHMIEL stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (216.23 KB)
Uchwała nr 127/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Kamila KUCHARSKIEGO Pobierz (228.75 KB)
Uchwała nr 128/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Kamila KUCHARSKIEGO Pobierz (229.65 KB)
Uchwała nr 129/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Kamila KUCHARSKIEGO Pobierz (291.09 KB)
Uchwała nr 130/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Kamila KUCHARSKIEGO Pobierz (191.41 KB)
Załącznik do uchwały nr 130/WCY/2019 w sprawie zakresu szegółowego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Kamila KUCHARSKIEGO Pobierz (842.06 KB)
Uchwała nr 131/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dawida DYMKOWSKIEGO Pobierz (225.92 KB)
Uchwała nr 132/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Dawida DYMKOWSKIEGO Pobierz (228.15 KB)
Uchwała nr 133/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktoskie mgr Dawida DYMKOWSKIEGO Pobierz (291.05 KB)
Uchwała nr 134/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Dawida DYMKOWSKIEGO Pobierz (191.83 KB)
Załącznik do uchwały nr 134/WCY/2019 w sprawie zakresu szegółowego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Dawida DYMKOWSKIEGO Pobierz (841.9 KB)
Uchwała nr 135/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (227.58 KB)
Uchwała nr 136/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (226.7 KB)
Uchwała nr 137/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Damiana Grzegorza DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (289.65 KB)
Uchwała nr 138/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Damiana DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (193.91 KB)
Załącznik do uchwały nr 138/WCY/2019 w sprawie zakresu szegółowego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Damiana DZIERŻYŃSKIEGO Pobierz (1.19 MB)
Uchwała nr 139/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO Pobierz (227.37 KB)
Uchwała nr 140/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO Pobierz (225.9 KB)
Uchwała nr 141/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO Pobierz (672.57 KB)
Uchwała nr 142/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO Pobierz (193.19 KB)
Załącznik do uchwały nr 142/WCY/2019 w sprawie zakresu szegółowego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Rafała KOPCZEWSKIEGO Pobierz (869.91 KB)
Uchwała nr 143/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dawida ZAJKO Pobierz (225.13 KB)
Uchwała nr 144/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publiczne obrony oraz przyjęcia obrony mgr Dawida ZAJKO Pobierz (233.46 KB)
Uchwała nr 145/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Dawida ZAJKO Pobierz (290.61 KB)
Uchwała nr 146/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Dawida ZAJKO Pobierz (189.27 KB)
Załącznik do uchwały nr 146/WCY/2019 w sprawie zakresu szegółowego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Dawida ZAJKO Pobierz (1.19 MB)
11 Czerwca 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 147/WCY/2019 zmieniająca uchwałę nr 83/WCY/2019 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia programów studiów, w tym planów studiów I, II i III stopnia prowadzonych w WCY Pobierz (176.92 KB)
Uchwała nr 148/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem Pobierz (187.55 KB)
Uchwała nr 149/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi Pobierz (181.5 KB)
Uchwała nr 150/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego WCY w roku 2018 Pobierz (155.96 KB)
Uchwała nr 151/WCY/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wydziału Cybernetyki WAT w roku 2018 Pobierz (157.47 KB)
Uchwała nr 152/WCY/2019 w sprawach personalnych dot. tytułu ZNA Pobierz (322.96 KB)
Uchwały nr 153a/WCY/2019 - 153g/WCY/2019 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 154/WCY/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Macieja Kiedrowicza Pobierz (196.4 KB)
Uchwała nr 155/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr inż. Macieja Kiedrowicza Pobierz (178.64 KB)
Uchwała nr 156/WCY/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Roberta Waszkowskiego Pobierz (196.7 KB)
Uchwała nr 157/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr inż. Roberta Waszkowskiego Pobierz (185.19 KB)
Uchwała nr 158/WCY/2019 w sprawie nadania mgr inż. Karolowi Antczakowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych Pobierz (226.46 KB)
Uchwała nr 159/WCY/2019 w sprawie wyzbaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Olczak Pobierz (227.94 KB)
Uchwała nr 160/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Sylwii Olczak Pobierz (228.78 KB)
Uchwała nr 161/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Sylwii Olczak Pobierz (293.35 KB)
Uchwała nr 162/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Sylwii Olczak Pobierz (191.05 KB)
Uchwała nr 163/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pawła Aleksandra Ryszawy Pobierz (222.34 KB)
Uchwała nr 164/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Pawła Aleksandra Ryszawy Pobierz (227.25 KB)
Uchwała nr 165/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Pawła Aleksandra Ryszawy Pobierz (261.67 KB)
Uchwała nr 166/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Pawła Ryszawy Pobierz (174.44 KB)
Uchwała nr 167/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Macieja Jankowskiego Pobierz (226.26 KB)
Uchwała nr 168/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publiczne obrony oraz przyjęcia obrony mgr Macieja Jankowskiego Pobierz (227.98 KB)
Uchwała nr 169/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Macieja Jankowskiego Pobierz (261.22 KB)
Uchwała nr 170/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Macieja Jankowskiego Pobierz (176.05 KB)
Uchwała nr 171/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Dyka Pobierz (230.8 KB)
Uchwała nr 172/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Michała Dyka Pobierz (229.89 KB)
Uchwała nr 173/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Michała Dyka Pobierz (292.43 KB)
Uchwała nr 174/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Michała Dyka Pobierz (188.59 KB)
Uchwała nr 175/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Jana Dawca Pobierz (223 KB)
Uchwała nr 176/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Marcina Jana Dawca Pobierz (227.36 KB)
Uchwała nr 177/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Marcina Jana Dawca Pobierz (289.8 KB)
Uchwała nr 178/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Marcina Jana Dawca Pobierz (188.37 KB)
Uchwała nr 179/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anety Marty Krysowaty Pobierz (228.07 KB)
Uchwała nr 180/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Anety Marty Krysowaty Pobierz (222.48 KB)
Uchwała nr 181/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Anety Marty Krysowaty Pobierz (286.51 KB)
Uchwała nr 182/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Anety Marty Krysowaty Pobierz (191.54 KB)
Uchwała nr 183/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Stanisława Kolmanna Pobierz (234.14 KB)
Uchwała nr 184/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Piotra Stanisława Kolmanna Pobierz (229.07 KB)
Uchwała nr 185/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Piotra Stanisława Kolmanna Pobierz (290.96 KB)
Uchwała nr 186/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Piotra Stanisława Kolmanna Pobierz (192.72 KB)
9 Lipca 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwała nr 187/WCY/2019 w sprawach personalnych dot. prowadzenia zajęć Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 188/WCY/2019 zmieniająca uchwałę nr 121/WCY/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania programów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w WCY Pobierz (177.43 KB)
Uchwały nr 189a/WCY/2019 - 189e/WCY/2019 w sprawach personalnych dot. zatrudnienia Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 190/WCY/2019 w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Wydziału Cybernetyki WAT na rok 2019 Pobierz (167.41 KB)
Uchwała nr 191a/WCY/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Grzegorza Andrzeja Borowika Pobierz (197.91 KB)
Uchwała nr 191b/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr inż. Grzegorza Andrzeja Borowika Pobierz (180.53 KB)
Uchwała nr 192/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Dawidowi Dymkowskiemu stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (217.78 KB)
Uchwała nr 193/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Dawidowi Zajko stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (217.51 KB)
Uchwała nr 194/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Kamilowi Kucharskiemu stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (221.4 KB)
Uchwała nr 195/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lubimow Pobierz (229.31 KB)
Uchwała nr 196/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Joanny Lubimow Pobierz (224.38 KB)
Uchwała nr 197/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Joanny Lubimow Pobierz (290.56 KB)
Uchwała nr 198/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Joanny Lubimow Pobierz (190 KB)
Uchwała nr 199/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktroskiej mgr Katarzyny Zofii Huczek Pobierz (229.43 KB)
Uchwała nr 200/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Katarzyny Zofii Huczek Pobierz (226.63 KB)
Uchwała nr 201/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Katarzyny Zofii Huczek Pobierz (296.98 KB)
Uchwała nr 202/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Zofii Huczek Pobierz (192.57 KB)
Uchwała nr 203/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Jacka Gabriela Pobierz (228.08 KB)
Uchwała nr 204/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Jacka Gabriela Pobierz (224.48 KB)
Uchwała nr 205/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr Jacka Gabriela Pobierz (288.46 KB)
Uchwała nr 206/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Jacka Gabriela Pobierz (189.09 KB)
24 Września 2019
Nazwa pliku Pobieranie
Uchwały nr 207/WCY/2019 - 212/WCY/2019 w sprawach personalnych Pobierz (322.96 KB)
Uchwała nr 213/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Pawłowi Aleksandrowi Ryszawie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych Pobierz (229.05 KB)
Uchwała nr 214/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Damianowi Grzegorzowi Dzierżyńskiemu stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (226.38 KB)
Uchwała nr 216/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Pawłowi Kawalerskiemu stopnia doktora nauk społecznych i wyróżnienia rozprawy Pobierz (227.56 KB)
Uchwała nr 217/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Joannie Lubimow stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (222.34 KB)
Uchwała nr 218/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Maciejowi Jankowskiemu stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych Pobierz (230 KB)
Uchwała nr 219/WCY/2019 w sprawie nadania mgr inż. Marcinowi Janowi Dawcowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych Pobierz (229.83 KB)
Uchwała nr 220/WCY/2019 w sprawie mgr Anecie Marcie Krysowaty stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (221.68 KB)
Uchwała nr 221/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Sylwii Olczak stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (217.99 KB)
Uchwała nr 222/WCY/2019 w sprawie nadania mgr inż. Piotrowi Stanisławowi Kolmannowi stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (224.62 KB)
Uchwała nr 223/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Katarzynie Zofii Huczek stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (219.82 KB)
Uchwała nr 224/WCY/2019 w sprawie nadania mgr Jackowi Gabrielowi stopnia doktora nauk społecznych Pobierz (220.74 KB)
Uchwała nr 225/WCY/2019 w sprawie nadania mgr inż. Michałowi Janowi Dykowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych i wyróżnienia rozprawy Pobierz (270.26 KB)
Uchwała nr 226/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Fryderyka Stefana Darnowskiego Pobierz (270.51 KB)
Uchwała nr 227/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Fryderyka Stefana Darnowskiego Pobierz (267.54 KB)
Uchwała nr 228/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Fryderyka Stefana Darnowskiego Pobierz (333.71 KB)
Uchwała nr 229/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Fryderyka Stefana Darnowskiego Pobierz (199.02 KB)
Uchwała nr 230/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Huberta Ostapa Pobierz (223.03 KB)
Uchwała nr 231/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Huberta Ostapa Pobierz (235.71 KB)
Uchwała nr 232/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Huberta Ostapa Pobierz (298.15 KB)
Uchwała nr 233/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Huberta Ostapa Pobierz (188.36 KB)
Uchwała nr 234/WCY/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Bogusława Włodzimierza Rogowskiego Pobierz (227.34 KB)
Uchwała nr 235/WCY/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Bogusława Włodzimierza Rogowskiego Pobierz (230.36 KB)
Uchwała nr 236/WCY/2019 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie mgr inż. Bogusława Włodzimierza Rogowskiego Pobierz (297.27 KB)
Uchwała nr 237/WCY/2019 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Bogusława Włodzimierza Rogowskiego Pobierz (195.95 KB)