Władze wydziału

 

 


Dziekan

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

 


Zastępca Dziekana

płk dr inż. Rafał Kasprzyk

 


Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Janusz Furtak, prof. WAT


Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

dr inż. Dariusz Pierzchała


Prodziekan ds. studenckich

dr Joanna Piasecka

 


Kierownik administracyjny

dr Leszek Brzeźny


Kierownik dziekanatu

mgr inż. Adam Kutyła