Władze wydziału

 

 


Dziekan

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

 


p.o. Zastępcy Dziekana

ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk

 


Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT


Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Dariusz Pierzchała

 


Kierownik administracyjny

mgr Eugeniusz Chrobak


Kierownik dziekanatu

mgr inż. Adam Kutyła