Praca Dziekanatu

Dziekanat jest etatową jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki powołaną do planowania, organizowania i kontroli działalności dydaktyczno-naukowej realizującą zadania wynikające ze Statutu WAT, planów i programów studiów, Regulaminu studiów w WAT, aktów prawnych o szkolnictwie wyższym i wyższym szkolnictwie wojskowym oraz zarządzeń przełożonych w zakresie obowiązujących postanowień kompetencyjnych.

Studenci są obsługiwani w "Punkcie obsługi studenta"  w pokoju 276 (II piętro, budynek 100/sztab)
Godziny obsługi studentów:
-  Poniedziałek,  Wtorek,  Piątek: 08:00-10:00, 13:00-15:00
- Środa: praca własna dziekanatu (studenci nie są obsługiwani)
- Czwartek: 08:00-10:00, 13:00-18:00
- Sobota: 7:30-15:30 - zgodnie z planem terminów zjazdów (11:00-11:30 praca własna)

 

Punkt obsługi studenta - pok. 276

e-mail dziekanat.wcy(at)wat.edu.pl

fax.  +48 261 83 72 62

 - informatyka, informatyka w medycynie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo

   tel.  +48 261 83 71 50

 - bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie

   tel.  +48 261 83 70 65

 

Studia doktoranckie - pok. 268

e-mail sd.wcy(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 98 78

 

Studia podyplomowe, kursy dokształcające - pok. 275

tel.  +48 261 83 95 28

 

Stypendia socjalne - pok. 275

tel.  +48 261 83 95 28

 

Stypendia Rektora - pok. 91A

tel.  +48 261 83 71 47

 

Planowanie zajęć - pok. 258

e-mail boguslaw.plata(at)wat.edu.pl

e-mail piotr.owczarczyk(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 73 24

 

Obsługa finansowa - pok. 264

e-mail finanse.wcy(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 77 08

 

Rekrutacja WAT

e-mail rekrutacja(at)wat.edu.pl

tel.  +48 261 83 79 38

tel.  +48 261 83 79 39

fax. +48 261 83 72 62